Truy cập nội dung luôn

Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế quản lý học sinh, sinh viên ngoại trú trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Toàn văn dự thảo

Cổng Thông tin điện tử tỉnh Thái Nguyên đăng tải toàn văn Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế quản lý học sinh, sinh viên ngoại trú trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, mời các tổ chức, cá nhân góp ý để cơ quan chuyên môn hoàn thiện dự thảo theo quy định.

Cơ quan dự thảo: Sở Giáo dục và Đào tạo
Ngày hết hạn: 21-09-2019

Các ý kiến đóng góp