Truy cập nội dung luôn

Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế Quản lý, cung cấp và sử dụng Cổng dịch vụ công của tỉnh Thái Nguyên

Toàn văn dự thảo

Cổng Thông tin điện tử tỉnh Thái Nguyên đăng tải toàn văn Dự thảo Quyết định ban hành  Quy chế Quản lý, cung cấp và sử dụng  Cổng dịch vụ công của tỉnh Thái Nguyên, mời các tổ chức, cá nhân quan tâm góp ý để cơ quan chuyên môn hoàn thiện dự thảo theo quy định.

Nguồn: thainguyen.gov.vn


Cơ quan dự thảo: Sở Thông tin và Truyền thông
Ngày hết hạn: 30-09-2019

Các ý kiến đóng góp