Truy cập nội dung luôn

Dự thảo NQ Ban hành Quy định phân cấp thẩm quyền xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân thuộc phạm vi quản lý của tỉnh TN

Toàn văn dự thảo

Cổng Thông tin điện tử tỉnh Thái Nguyên đăng tải toàn văn Dự thảo NQ Ban hành Quy định phân cấp thẩm quyền xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân thuộc phạm vi quản lý của tỉnh TN, mời các tổ chức, cá nhân quan tâm góp ý để cơ quan chuyên môn hoàn thiện dự thảo.

Cơ quan dự thảo: Sở Tài Chính
Ngày hết hạn: 06-10-2019

Các ý kiến đóng góp