Truy cập nội dung luôn

Các chức danh lãnh đạo HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

14-07-2016

Tại Kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIII đã bầu các chức danh thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh. Đó là các chức danh: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo 4 Ban của HĐND tỉnh, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh, Ủy viên UBND tỉnh, Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Danh sách 07 đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2016-2021

10-06-2016

Chiều 9-6, tại Nhà Quốc hội, Hội đồng bầu cử Quốc gia đã công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV. Thái Nguyên có 7 đại biểu trúng cử nhiệm kỳ 2016-2021.

Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII

09-09-2011

Địa chỉ:Số 18, đường Nha Trang, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên; Số điện thoại văn thư :0280.3851.650; Điện thoại thường trực cổng: 0280.3855.214; Fax : 0280.3756.151; Email : hdnd@thainguyen.gov.vn

Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI

13-03-2010

Địa chỉ:Số 18, đường Nha Trang, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên; Số điện thoại văn thư :0280.3851.650; Điện thoại thường trực cổng: 0280.3855.214; Fax : 0280.3756.151; Email : hdnd@thainguyen.gov.vn

Văn phòng đoàn ĐBQH, HĐND

03-03-2010

Địa chỉ:Số 18, đường Nha Trang, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên; Số điện thoại văn thư :0280.3851.650; Điện thoại thường trực cổng: 0280.3855.214; Fax : 0280.3756.151; Email văn phòng đoàn ĐBQH: doandbqh@thainguyen.gov.vn; Email văn phòng HĐND: hdndtinh@thainguyen.gov.vn;