Truy cập nội dung luôn

Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII

Thường trực HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XII:

 

 

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh: Bùi Xuân Hòa

 

Ngày sinh: 03/11/1962
Quê quán: Xã Sơn Đông, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc
Dân tộc: Kinh
Chức vụ: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân  tỉnh Thái Nguyên
Địa chỉ cơ quan: Tỉnh ủy tỉnh Thái Nguyên, phường Trưng Vương,  thành phố Thái Nguyên
Trình độ: Kỹ sư Ngành cầu đường bộ; Cao cấp chính trị

Điện thoại cố định: 

Điện thoại di động: 

Điện thoại nhà riêng: 

Email: 

 

 

Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch: Nguyễn Khắc Lâm

 

Ngày sinh: 28/02/1962
Quê quán: Xã Tân Khánh, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên
Dân tộc: Kinh
Chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên
Địa chỉ cơ quan: HĐND tỉnh Thái Nguyên số 18, đường Nha Trang, thành phố Thái Nguyên
Trình độ học vấn: Cử nhân Kinh tế; Cử nhân chính trị

Điện thoại cố định: 

Điện thoại di động: 

Điện thoại nhà riêng: 

Email: 

 

Tỉnh ủy viên, Ủy viên Thường trực: Dương Văn Lành

 

Ngày sinh: 06/10/1957

Quê quán: Xã Nhân Quyền, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương

Dân tộc: Kinh

Chức vụ: Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Uỷ viên Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên

Địa chỉ cơ quan: HĐND tỉnh Thái Nguyên số 18, đường Nha Trang, thành phố Thái Nguyên

Trình độ học vấn: Thạc sỹ khoa học

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư nông nghiệp

 

Nơi ở hiện nay: phường Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại cố định: 02803.857904

Điện thoại di động: 0913386071

Điện thoại nhà riêng:

Email: 

  

Các Ban của HĐND tỉnh:

 

Ban Dân tộc:

1. Lương Trung Hà, Trưởng Ban (Chuyên trách)

2. Hoàng Văn Quý, Phó Trưởng Ban (Chuyên trách)

3. Vi Thị Chung, Thành viên

4. Hoàng Văn Nam, Thành viên

5. Phan Thị Phương, Thành viên

6. Chu Thị Thuý Hà, Thành viên

7. Đặng Quang Trung, Thành viên

 

Ban Pháp chế:

1. Mai Thị Thuý Nga, Trưởng Ban (Chuyên trách)

2. Đỗ Đức Công, Phó Trưởng Ban (Kiêm nhiệm)

3.Trần Thị Bính, Thành viên

4. Hoàng Văn Hùng, Thành viên

5. Cù Xuân Huấn, Thành viên

6. Cao Văn Hùng, Thành viên

7. Đỗ Tất Thành, Thành viên

 

Ban Văn hóa – Xã hội:

1. Vi Thị Chung, Trưởng Ban (Chuyên trách)

2. Nguyễn Thị Thuý Nga, Phó Trưởng Ban (Chuyên trách)

3. Nguyễn Thị Hằng, Thành viên

4. Dương Xuân Hùng, Thành viên

5. Nguyễn Văn Mậu, Thành viên

6.Nguyễn Văn Hưng, Thành viên

7. Nông Thanh Thuỷ, Thành viên

 

 Ban Kinh tế và Ngân sách:

1. Nguyễn Văn Mậu, Trưởng ban (Chuyên trách)

2. Lê Văn Tâm, Phó Trưởng ban (Kiêm nhiệm)

3. Mai Đông Kinh, Thành viên

4. Nguyễn Văn Khoa, Thành viên

5. Nguyễn Khắc Lâm, Thành viên

6. Lương Văn Lành, Thành viên

7. Phạm Hồng Quân, Thành viên

8. Nguyễn Văn Mùi, Thành viên

 

Các Đại biểu HĐND tỉnh khóa XII

 

Đoàn Thành phố Thái Nguyên

1. Bà Nguyễn Thị Hồng Dung
2. Bà Đoàn Thị Hảo
3. Ông Bùi Xuân Hoà
4. Bà Vũ Thị Bích Hường
5. Ông Mai Đông Kinh
6. Ông Vũ Mạnh Phú
7. Ông Lê Văn Tuấn
8. Ông Dương Xuân Hùng
9. Bà Nguyễn Thị Thuý Nga
10. Ông Phạm Xuân Đương
11. Ông Phạm Hồng Quân
12. Ông Hoàng Văn Quý
13. Bà Phan Thị Thu Hằng
14. Ông Dương Ngọc Long
15. Bà Nguyễn Vũ Thanh Thanh
16. Ông Đỗ Đức Công
17. Ông Lê Văn Tâm 
18. Ông Nhữ Văn Tâm


Đoàn Thị xã Sông Công
1. Ông Vũ Hồng Bắc
2. Ông Nguyễn Khắc Lâm
 

Đoàn huyện Phổ Yên

1. Ông Nguyễn Đức Minh
2. Ông Đỗ Tất Thành
3. Ông Cù Xuân Thu

4. Ông Nguyễn Quốc Minh
5. Ông Nguyễn Công Thịnh

6. Ông Nguyễn Xuân Trường 
7. Ông Nguyễn Văn Khoa
8.Ông Đặng Quang Trung
9. Ông Nguyễn Như Tuấn


Đoàn huyện Phú Bình
1. Ông Nguyễn Văn Mùi
2. Ông Nguyễn Văn Thịnh
3. Ông Lê Văn Tuấn
4. Ông Dương Đại Đồng
5. Bà Nguyễn Thị Hằng
6. Ông Dương Văn Hưng
7. Ông Đinh Khắc Hiển
8. Bà Mai Thị Thuý Nga
9. Ông Phạm Minh Tân


Đoàn huyện Đồng Hỷ
1. Bà Nguyễn Thị Kim Chi
2. Ông Dương Văn Lành
3. Ông Nguyễn Thanh Tùng
4. Ông Bùi Đức Cường

5. Bà Nguyễn Thị Minh Huyền
6. Bà Nông Thanh Thủy

 

Đoàn huyện Võ Nhai
1.Ông Cù Xuân Huấn
2. Bà Phan Thị Phương
3. Ông Nguyễn Văn Tiệu
4. Ông Dương Văn Hào
5. Ông Hoàng Văn Hùng


Đoàn huyện Đại Từ
1. Ông Cao Văn Hùng 
2. Ông Nguyễn Văn Hưng
3. Ông Đặng Viết Thuần
4. Bà Vi Thị Chung
5. Ông Nguyễn Văn Mậu
6. Ông Lưu Văn Toán
7. Bà Trương Thị Huệ
8. Ông Hoàng Văn Nam

9. Ông Triệu Minh Thái


Đoàn huyện Phú Lương
1. Ông Triệu Tiến Dũng
2. Ông Lê Quang Dực
3. Bà Hà Thị Hường 
4. Ông Nguyễn Thế Đề
5. Ông Lương Trung Hà
6. Bà Lê Thị Thuý Nguyên


Đoàn huyện Định Hoá
1. Bà Trần Thị Bính
2. Ông Lương Văn Lành
3. Bà Ma Thị Nguyệt
4. Bà Chu Thị Thuý Hà
5. Ông Lương Văn Ngân

6. Ông Phùng Đình Thiệu

 

 


Nguồn: thainguyen.gov.vn
Tác giả: Phòng Biên tập - Trị sự