Truy cập nội dung luôn

Triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2018

06-12-2018

Ngày 3/12, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 130/KH-UBND Triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2018 của các Sở, Ban, ngành, UBND cấp huyện thuộc tỉnh Thái Nguyên.

Triển khai nâng cấp phần mềm một cửa điện tử cấp huyện và cấp xã

06-12-2018

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch triển khai nâng cấp phần mềm một cửa điện tử cấp huyện và nhân rộng phần mềm một cửa điện tử cấp xã.

Quyết định ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2016

11-01-2016

Ngày 30-12, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3739/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2016. (Chi tiết mời xem tại file đính kèm)

— Hiển thị 20 kết quả
Hiển thị 1 - 20 of 21 kết quả.