Truy cập nội dung luôn

Kết luận nội dung tố cáo đối với hành vi cố ý cung cấp thông tin không trung thực trong hồ sơ dự thầu của Công ty cổ phần Xây dựng và Thương mại Linh Bình

Chi tiết mời xem tại đây

Nguồn: thainguyen.gov.vn