Truy cập nội dung luôn

Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của bà Hoàng Thị Minh, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên khiếu nại QĐ số 15/QĐ-UBND ngày 07/1/2019 của Chủ tịch UBND huyện Phú Lương

Chi tiết mời xem tại đây

Nguồn: thainguyen.gov.vn