Truy cập nội dung luôn

Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Hải thường trú tại xóm Nương Dâu, xã Cát Nê, huyện Đại Từ khiếu nại Quyết định số 7041/QĐ-UBND ngày 20/10/2017 của Chủ tịch UBND huyện Đại Từ

Chi tiết mời xem tại đây

Nguồn: thainguyen.gov.vn