Truy cập nội dung luôn

Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của công dân Doãn Văn Hải (vợ là Lê Thị Kim Thoa) (lần đầu)

Chi tiết mời xem tại đây

Nguồn: thainguyen.gov.vn