Truy cập nội dung luôn

Thông báo về việc chấm dứt vụ việc của bà Vy Thị Hồng Loan

Ngày 25/12/2018, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 92/QĐ-UBND về việc chấm dứt vụ việc của bà Vy Thị Hồng Loan.

Chi tiết mời xem tại đây