Truy cập nội dung luôn

Thông báo về việc không thụ lý, giải quyết khiếu nại của ông Lữ Thành Tựu

Chi tiết mời xem tại đây

Nguồn: thainguyen.gov.vn