Truy cập nội dung luôn

Thông báo về việc không thụ lý, giải quyết khiếu nại, đề nghị của bà Vy Thị Hỷ

Ngày 25/12/, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 193/TB-UBND về việc không thụ lý, giải quyết khiếu nại, đề nghị của bà Vy Thị Hỷ.

Chi tiết mời xem tại đây