Truy cập nội dung luôn

Đại Từ: 97 dự án cho vay vốn theo chương trình giải quyết việc làm

 

Ngày 12/9, Đoàn giám sát của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh đã kiểm tra, giám sát các dự án cho vay vốn giải quyết việc làm năm 2019 tại huyện Đại Từ.

 Đoàn giám sát kiểm tra thực tế tại gia đình ông Nguyễn Vinh Quang ở xóm Hàm Rồng, thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ.

Đoàn giám sát đã kiểm tra các dự án cho vay vốn giải quyết việc làm từ đầu năm 2019 đến nay của Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Đại Từ bao gồm: Quy trình lập, thẩm định, phê duyệt các dự án cho vay giải quyết việc làm; các quy định về thời hạn cho vay, lãi suất cho vay; việc tuân thủ cơ cấu ngành nghề cho vay, chỉ tiêu tạo việc làm theo Quyết định được UBND tỉnh phê duyệt năm 2019; tính hiệu quả của dự án. Bên cạnh đó Đoàn kiểm tra thực tế tại một số dự án cho vay vốn giải quyết việc làm trên địa bàn huyện như: Dự án trồng chè ở xóm Hàm Rồng, thị trấn Hùng Sơn; dự án trồng rừng ở Đội 6, thị trấn Hùng Sơn; dự án kinh doanh chè khô ở Phố Chợ 1, thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ.

Từ đầu năm 2019 đến nay, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Đại Từ có 97 dự án cho vay vốn theo chương trình giải quyết việc làm với tổng số tiền trên 4,6 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho 98 lao động. Qua kiểm tra thực thế tại các hộ vay và kiểm tra hồ sơ lưu tại Ngân hàng, cho thấy: Các dự án lập, thẩm định, phê duyệt theo đúng quy định; chấp hành đúng quy định về đối tượng cho vay, lãi suất cho vay, thời hạn cho vay; các dự án sử dụng vốn đúng mục đích, có hiệu quả, tạo việc làm thực tế cho người lao động; các dự án cho vay được phê duyệt cơ bản đã tuân thủ cơ cấu ngành nghề cho vay theo quyết định của UBND tỉnh. Đoàn giám sát đã đề nghị Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Đại Từ tập trung nguồn vốn cho vay đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh, ngành dịch vụ để thu hút nhiều lao động vào làm việc; tăng cường công tác tập huấn, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cho tổ trưởng tổ vay vốn để đảm bảo thực hiện đúng quy trình thẩm định hồ sơ dự án, đảm bảo đúng đối tượng, đúng mục đích./.

Nguồn: thainguyen.gov.vn

Tác giả: Trần Huyền