Truy cập nội dung luôn

TNG - Tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ công đoàn năm 2019

Ngày 08/9, BCH Công đoàn Công ty tổ chức lớp tập huấn cho hơn 80 đồng chí là Tổ trưởng tổ công đoàn khu vực TNG Phú Bình. Đây cũng là lớp đầu tiên được tổ chức trong đợt tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ công đoàn năm 2019.

Tập huấn nghiệp vụ công đoàn tại TNG Phú Bình
Tại lớp tập huấn, các học viên được cán bộ Công đoàn Ngành Công Thương và BCH Công đoàn Công ty cung cấp các nội dung: Kiến thức về Luật Lao động, Luật Công đoàn (kỹ năng giao tiếp, đàm phán, quản lý xung đột, thuyết phụ, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người lao động); Nghị quyết của Đảng ủy, Công đoàn, nội quy, quy chế của Công ty; công tác an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ.
 
Lớp tập huấn nhằm nâng cao kiến thức và kỹ năng hoạt động cho cán bộ làm công tác công đoàn, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn trong toàn Công ty.
 
Theo kế hoạch của BCH Công đoàn Công ty, chương trình tập huấn năm nay sẽ được tổ chức thành 4 lớp, tại 4 khu vực. Trong đó, 3 lớp tiếp theo gồm: Ngày 15/9 dành cho cán bộ công đoàn tại khu vực Sông Công; ngày 22/9 tại Trung tâm Thời trang dành cho cán bộ công đoàn các chi nhánh Việt Đức, Việt Thái, Đồng Hỷ và Thời trang; ngày 29/9 tập huấn cho cán bộ công đoàn tại chi nhánh Đại Từ./.
Nguồn: tng.tn
                                                                                                                                                                                                Lan Lan