Truy cập nội dung luôn

Thông báo lịch đối thoại để giải quyết khiếu nại với công dân Hoàng Thị Minh, phường Trưng Vương, TP Thái Nguyên

Chi tiết mời xem tại đây

Nguồn: thainguyen.gov.vn