Truy cập nội dung luôn

Thông báo lịch đối thoại để giải quyết khiếu nại với công dân Nguyễn Đức Tân, phường Thắng Lợi, TP Sông Công

Chi tiết mời xem tại file đính kèm

Nguồn: thainguyen.gov.vn