Truy cập nội dung luôn

Giảm lãi suất cho vay các chương trình tín dụng chính sách tại Ngân hàng Chính sách xã hội

06-12-2021

Thực hiện Quyết định số 1990/QĐ-TTg ngày 26/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc giảm lãi suất cho vay các chương trình tín dụng chính sách tại Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH); Văn bản số 10879/NHCS-HD ngày 26/11/2021 của Tổng Giám đốc NHCSXH về việc hướng dẫn giảm lãi suất cho vay các chương trình tín dụng chính sách tại NHCSXH; Công văn số 10879/NHCS-HD ngày 30/11/2021 của Giám đốc Chi nhánh NHCSXH tỉnh Thái Nguyên về việc thực hiện giảm lãi suất cho vay các chương trình tín dụng.

Giảm 10% lãi suất cho vay nguồn vốn chính sách trong 3 tháng

01-12-2021

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 1990/QĐ-TTg về việc giảm lãi suất cho vay các chương trình tín dụng chính sách tại Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH).

Giảm lãi suất cho vay các chương trình tín dụng chính sách tại NHCSXH

28-11-2021

(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định 1990/QĐ-TTg về việc giảm lãi suất cho vay các chương trình tín dụng chính sách tại Ngân hàng Chính sách xã hội. Theo đó, giảm 10% so với lãi suất cho vay các chương trình tín dụng chính sách tại Ngân hàng Chính sách xã hội do Thủ tướng Chính phủ quy định về lãi suất.

Một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

27-11-2021

Ngày 01/7/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 68/NQ-CP về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

Đổi thay từ nguồn vốn tín dụng chính sách

26-11-2021

Những năm qua, nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội do Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH) huyện giúp cho nhiều hộ nghèo, đối tượng chính sách có vốn để mua cây, con giống, phân bón, công cụ, nông cụ hỗ trợ sản xuất… thúc đẩy sản xuất nông nghiệp, nông thôn phát triển, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống người dân, góp phần thực hiện công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.

Hướng dẫn nghiệp vụ cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất

25-11-2021

Ngày 06/11/2021, Ngân hàng Chính sách xã hội đã ban hành Hướng dẫn số 6199A/HD-NHCS hướng dẫn nghiệp vụ cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất

Ngân hàng Chính sách xã hội TP Sông Công: Triển khai cho vay trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất theo Nghị quyết 126/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 33/2021 của Thủ tướng Chính phủ

24-11-2021

Trước tình hình diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19 đã tác động, ảnh hưởng lớn đến tình hình sản xuất, kinh doanh và đời sống Nhân dân, Chính phủ đã ban hành các văn bản: Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 08/10/2021 về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19; Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021, Quyết định số 33/2021/QĐ-TTg ngày 06/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Sửa đổi, bổ sung quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

22-11-2021

Ngày 06/11/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 33/2021/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Giải đáp vướng mắc nghiệp vụ liên quan đến việc ủy quyền thực hiện vay vốn theo văn bản số 6199/HD-NHCS

21-11-2021

Ngày 29/7/2021, Ngân hàng Chính sách xã hội đã ban hành Công văn số 6823/NHCS-PC về việc giải đáp vướng mắc nghiệp vụ liên quan đến việc ủy quyền thực hiện vay vốn theo văn bản số 6199/HD-NHCS

Kế họach tín dụng cho vay người sử dụng lao động theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

20-11-2021

Ngày 22/7/2021, Ngân hàng Chính sách xã hội đã ban hành Công văn số 6608/NHCS-KHNV về kế họach tín dụng cho vay người sử dụng lao động theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Phối hợp thực hiện chính sách cho vay trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất

18-11-2021

Ngày 19/7/2021, Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Công ăn số 493/NHCS-KHTD về việc phối hợp thực hiện chính sách cho vay trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất

Thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

17-11-2021

Ngày 07/7/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

Hội nghị giao ban tín dụng chính sách kỳ 5 năm 2021

13-11-2021

Sáng ngày 11/11, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) Thị xã Phổ Yên tổ chức hội nghị giao ban với 4 tổ chức Chính trị - Xã hội nhận ủy thác của Thị xã nhằm đánh giá kết quả công tác phối hợp kỳ 5 và triển khai chương trình phối hợp kỳ thứ 6 năm 2021.

Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Định Hóa: Dư nợ tăng 20,5 tỷ đồng

06-11-2021

Từ đầu năm đến nay, tổng doanh số cho vay của Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH) huyện Định Hóa đạt hơn 168,5 tỷ đồng, tăng 49,5 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2020.

Ngân hàng Chính sách xã hội tập huấn nghiệp vụ tín dụng cho chủ tịch UBND cấp xã, thị trấn là thành viên Ban đại diện - Hội đồng quản trị NHCSXH huyện.

05-11-2021

Ngày 26/10, Phòng Giao dịch NHCSXH huyện Đại Từ Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Thái Nguyên, đã tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn, Lãnh đạo tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác cấp huyện là thành viên Ban đại diện - Hội đồng quản trị NHCSXH huyện. Hội nghị tập huấn tổ chức theo hình thức trực tuyến.

Tạo thuận lợi cho các tổ chức tín dụng duy trì số dư tiền gửi tại NHCSXH

04-11-2021

(Chinhphu.vn) - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đang dự thảo Thông tư quy định việc các tổ chức tín dụng (TCTD) Nhà nước duy trì số dư tiền gửi tại Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) thay thế Thông tư số 23/2013/TT-NHNN.

Ngân hàng Chính sách xã hội tập huấn nghiệp vụ tín dụng cho chủ tịch UBND cấp xã, thị trấn là thành viên Ban đại diện - Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện.

28-10-2021

Ngày 26/10, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Đại Từ Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Thái Nguyên, đã tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn, Lãnh đạo tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác cấp huyện là thành viên Ban đại diện - Hội đồng quản trị NHCSXH huyện. Hội nghị tập huấn tổ chức theo hình thức trực tuyến.

Ngân hàng Chính sách Xã hội đạt doanh số cho vay 95,2 tỷ đồng

27-10-2021

Từ nay đến hết năm 2021, Phòng Giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện Phú Lương phấn đấu thực hiện đạt 100% chỉ tiêu thu nợ gốc đến hạn, tương đương số tiền 8,9 tỷ đồng; thu lãi đạt trên 7,5 tỷ đồng; Chất lượng giao dịch tại xã, tỷ lệ bình quân đạt 99%; tăng cường quản lý nợ và xử lý nợ đến hạn, nợ quá hạn.

— Hiển thị 20 kết quả
Hiển thị 1 - 20 of 41 kết quả.