Truy cập nội dung luôn

Hà Giang: Khai thác tiềm năng và lợi thế nhằm nâng cao chất lượng lúa gạo

Hà Giang là tỉnh miền núi biên giới có địa hình chia cắt mạnh, điều đó đã tạo nên nhiều vùng thời tiết khí hậu đặc thù và các giống lúa thuần mang tính đặc sản của địa phương.

Mô hình khảo nghiệm giống lúa thuần chất lượng cao PB 8 tại Trung tâm Giống cây trồng Hà Giang

Bên cạnh đó, Hà Giang có gần 90% dân số sống ở vùng nông thôn; trong đó, có trên 83% dân số sống bằng nghề nông nghiệp. Nhưng hiện nay ngành sản xuất lúa gạo của Hà Giang vẫn chưa tương xứng với tiềm năng của tỉnh. Người nông dân vẫn chưa có thu nhập khá từ nghề trồng lúa. Điều đó đã đặt ra yêu cầu cần phải tổ chức lại sản xuất và chế biến lúa gạo theo hướng nâng cao giá trị của sản phẩm.

Theo phân tích, đánh giá của ngành chức năng, Hà Giang có nhiều lợi thế trong phát triển chuỗi giá trị lúa gạo. Có thể kể đến lợi thế như: Diện tích đất sản xuất nông nghiệp lớn với nhiều tiểu vùng thời tiết khí hậu thuận lợi cho phát triển các giống lúa đặc sản. Nhiều giống lúa địa phương đã tồn tại và phát triển từ lâu đời và mang tính đặc sản của địa phương mà các tỉnh khác không có được. Ngoài ra, môi trường canh tác lúa như  đất, nước, không khí chưa bị ô nhiễm…là những tiềm năng và lợi thế để phát triển chuỗi giá trị lúa gạo chất lượng cao theo hướng hàng hóa. Tuy nhiên, hiện nay ngành sản xuất lúa gạo của Hà Giang vẫn chưa phát huy được tiềm năng và lợi thế của tỉnh. Sản xuất lúa gạo vẫn phụ thuộc chủ yếu vào điều kiện tự nhiên, nhất là vấn đề nước tưới; quá trình áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất lúa còn hạn chế; sản xuất lúa gạo còn mang tính nhỏ lẻ, manh mún và chủ yếu để phục vụ tiêu dùng và chăn nuôi trong gia đình. Bên cạnh đó, các vùng trồng lúa trong tỉnh chưa có qui hoạch cụ thể cho sản xuất lúa chất lượng cao, lúa mang tính đặc sản địa phương và lúa hữu cơ; chưa có liên kết giữa nhà nông, nhà khoa học với người nông dân trong quá trình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm; chưa xây dựng được các nhà máy chế biến, đóng gói, xây dựng nhãn hiệu và bao tiêu sản phẩm lúa chất lượng cao theo hướng hàng hóa.

Từ thực tiễn trên, UBND tỉnh Hà Giang đã ban hành Quyết định số 166/QĐ – UBND về việc “Phê duyệt kế hoạch đầu tư phát triển chuỗi giá trị lúa gạo chất lượng cao tỉnh Hà Giang, giai đoạn 2019 – 2025”. Theo đó, tỉnh sẽ tập trung nâng cao hoạt động chủ yếu nhằm phát triển chuỗi giá trị lúa gạo chất lượng cao trên địa bàn toàn tỉnh. Trong đó, tập trung hoàn chỉnh qui hoạch vùng sản xuất lúa gạo chất lượng cao của tỉnh với 3 vùng trọng điểm gồm:  5 huyện động lực là Bắc Quang, Quang Bình, Bắc Mê, Vị Xuyên và  thành phố Hà Giang; 2 huyện vùng cao phía Tây là Hoàng Su Phì và Xín Mần; 4 huyện vùng cao nguyên đá là Mèo Vạc, Đồng Văn, Yên Minh và Quản Bạ. Tại những địa phương này sẽ bố trí các giống lúa thuần địa phương chất lượng cao nhằm phát huy tối đa lợi thế của từng vùng và phục vụ phát triển du lịch của địa phương.; xây dựng vùng sản xuất giống lúa chất lượng cao của tỉnh với qui mô 445 ha. Bên cạnh đó, các cơ quan chuyên môn có sẽ có trách nhiệm hoàn chỉnh bộ cơ cấu giống lúa và chủ động nguồn giống lúa chất lượng cao; đẩy mạnh công tác phục tráng và sản xuất các giống lúa thuần chất lượng cao như lúa Khẩu Mang huyện Đồng Văn, lúa tẻ Già Dui huyện Xín Mần, lúa nếp huyện Yên Minh; đẩy mạnh liên kết khai thác thương mại các giống lúa thuần chất lượng cao trên địa bàn của tỉnh….

Nhằm triển khai Quyết định số 166/QĐ- UBND của UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp –PTNT Hà Giang đã phối hợp với các huyện, thành phố trong tỉnh triển khai xây dựng vùng nguyên liệu, hỗ trợ sơ chế, chế biến lúa gạo; triển khai xây dựng vùng nguyên liệu giống lúa chất lượng cao và bao tiêu sản phẩm; triển khai các lớp tập huấn về kỹ thuật sản xuất giống lúa thuần chất lượng cao, lúa hữu cơ cho các xã viên HTX tham gia sản xuất giống; hoàn thành chuyển quyền thương mại sản xuất 3 giống lúa ĐS1, PB8 và ĐS2 cấp nguyên chủng; triển khai xây dựng vùng sản xuất lúa chất lượng cao trong vụ Xuân và vụ Mùa năm 2020 tại các huyện Vị Xuyên, Hoàng Su Phì, Bắc Mê, Xín Mần và huyện Bắc Quang với tổng diện tích gần 700 ha…

Nguồn: mard.gov.vn

Văn Phú