Truy cập nội dung luôn

Chương trình OCOP: Cần điều chỉnh để hoàn thiện hơn

Bộ NN-PTNT sẽ tiếp tục rà soát, lắng nghe ý kiến phản hồi để kịp thời có những chỉ đạo, hướng dẫn giúp các địa phương triển khai chương trình OCOP một cách hiệu quả.

Dồn sức cho chặng “nước rút”

Thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới (XDNTM), hiện nay, xã Cát Nê (Đại Từ) đang tập trung huy động các nguồn lực để hoàn thành 3 tiêu chí chưa đạt, gồm: Cơ sở vật chất văn hóa; thông tin...

Tập huấn nâng cao năng lực triển khai thực hiện Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) năm 2020

Ngày 30/6, Văn phòng Điều phối chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tổ chức lớp tập huấn nâng cao năng lực triển khai thực hiện Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) năm 2020 cho cán bộ các...

Công nhận 30 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Thái Nguyên năm 2020

Ngày 25/6, UBND tỉnh đã ra Quyết định số 1826/QĐ-UBND về việc công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Thái Nguyên năm 2020. Theo đó, 30 sản phẩm của 28 cơ sở công nghiệp nông thôn...

Nông thôn mới phải góp phần nâng cao đời sống của người dân

Sáng 26/6, đồng chí Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị đánh giá tiến độ thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối...

Phụ nữ là nguồn nhân lực lớn trong thực hiện xây dựng nông thôn mới

Bình đẳng giới chỉ giới hạn trong một chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới (NTM) là tiêu chí 18.6, trong khi giới không được đề cập đến trong hệ thống 48 tiêu chí còn lại của 19 tiêu chí NTM. Điều này...