Truy cập nội dung luôn

Năm 2019 toàn tỉnh đã tổ chức cai nghiện cho 1.415 người

03-04-2020

Tính đến 15/11/2019 toàn tỉnh đã tổ chức cai nghiện cho 1.415 người, đạt 141,5% so với kế hoạch đề ra. Trong đó cai nghiện bắt buộc tại cơ sở cai nghiện tỉnh 386 người; cai nghiện tự nguyện tại cơ sở cai nghiện 499 người; cai nghiện tự nguyện tại gia đình, cộng đồng 530 người. Theo báo cáo của các địa phương trong năm 2019 toàn tỉnh có 234 học viên được thực hiện quản lý sau cai tại nơi cư trú.

Khó khăn trong công tác cai nghiện bắt buộc

30-03-2020

Toàn tỉnh hiện có trên 4.800 người nghiện có hồ sơ quản lý, tạo áp lực khá lớn trong công tác phòng, chống tệ nạn ma túy và đảm bảo trật tự xã hội. Trong khi đó, việc thực hiện các trình tự, thủ tục đưa người nghiện đi cai nghiện bắt buộc vẫn gặp không ít khó khăn.

Nâng cao hiệu quả điều trị cai nghiện ở Đại Từ

10-03-2020

Sau 8 năm triển khai, Chương trình điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone ở huyện Đại Từ đã đem lại hiệu quả thiết thực. Qua đó, giúp người nghiện cải thiện sức khỏe, tập trung lao động, góp phần ổn định an ninh, trật tự xã hội tại địa phương.