Truy cập nội dung luôn

Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Thái Nguyên

BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: 

Điện thoại Văn thư: 0968087838

Fax: 02803852534

Email: 

Đ/c Đỗ Đại Phong: Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng

ĐTDĐ:

 01688969568

ĐTCQ:

 

Email:

 daiphongbochqstinh@thainguyen.gov.vn

Đ/c Phạm Tiến Dũng: Chính ủy

ĐTDĐ:

 0912549069

ĐTCQ:

 

Email:

 phamdungbochqstinh@thainguyen.gov.vn

Đ/c Nguyễn Văn Đồng: Phó Chỉ huy Trưởng - TMT

ĐTDĐ:

0985692456

ĐTCQ:

 

Email:

nguyendongbochqstinh@thainguyen.gov.vn

Đ/c Đào Duy Hưng: Chánh Văn phòng

ĐTDĐ:

0988671490

ĐTCQ:

 

Email:

 daohungbochqstinh@thainguyen.gov.vn

Đ/c Trần Văn Bình: Phó Chánh văn phòng

ĐTDĐ:

0988289560

ĐTCQ:

 

Email:

 binhtranbochqstinh@thainguyen.gov.vn

Đ/c Nguyễn Thị Loan: Văn thư

ĐTDĐ:

 0968087838

ĐTCQ:

 

Email:

 vanthubochqstinh@thainguyen.gov.vn