Truy cập nội dung luôn

Chi cục Kiểm lâm tỉnh

Tên đơn vị:

CHI CỤC KIỂM LÂM THÁI NGUYÊN

Địa chỉ:

Tổ 3, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên

Email:

cckltn@yahoo.com.vn

Mã vùng:

0208

Điện thoại:

855369

Fax:

856268

 

Số

Họ và tên

Chức vụ

Số máy điện thoại

TT

(Đơn vị)

(Địa chỉ)

Cơ quan

Nhà riêng

Di động

1

Nông Văn Trân

Chi cục trưởng

854558

650408

0913554474

 

Nguyễn Văn Thông

P.Chi cục trưởng

752704

650948

0912064960

 

Ngô Xuân Hải

P.Chi cục trưởng

856268

757290

0982256604

2

Phòng Tổng hợp

 

 

Nguyễn Đức Nguyên

P.Trưởng phòng

851677

750294

0912446517

3

Phòng Quản lý bảo vệ rừng

 

 

Đồng Văn Tú

Trưởng phòng

650583

852216

 

 

Phạm Quang Cánh

P.Trưởng phòng

851678

754910

0914523905

4

Phòng Pháp chế thanh tra

 

 

Đinh Thanh Hải

Trưởng phòng

851679

852108

0913081952

 

Trần Sinh Tụ

P.Trưởng phòng

851673

852214

0913516898

 

Cao Văn Hợp

P.Trưởng phòng

851673

653529

0912067024

5

Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng số 1

Tổ 3, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên

 

Ngô Thanh Sơn

Đội trưởng

856898

856507

0913286259

 

Phạm Trần Khánh

P.Đội trưởng

 

652513

0912660619

6

Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng số 2

Xóm 7, xã Sơn Cẩm, huyện Phú Lương

 

Nguyễn Hoài Nam

Đội trưởng

844485

851152

0913256877

 

Nguyễn Văn Lệ

P.Đội trưởng

 

846478

0913286049

7

Hạt Kiểm lâm thành phố Thái Nguyên

Tổ 24, phường Phan Đình Phùng

 

Trịnh Thanh La

Hạt trưởng

750032

751884

0915215572

 

Nguyễn Ngọc Huân

P.Hạt trưởng

757949

854884

0912456755

8

Trạm Kiểm lâm thị xã Sông Công

Tổ 7, phường Mỏ Chè

 

Nguyễn Sơn Hải

Hạt trưởng

650533

851164

0913556107

9

Ban quản lý rừng phòng hộ Hồ Núi Cốc

Xã Phúc Trìu, thành phố Thái Nguyên

 

Dương Đình Chính

Hạt trưởng

740106

769027

0915208072

 

Nguyễn Thụ Minh

P.Hạt trưởng

 

858412

0912235191

10

Hạt Kiểm lâm huyện Võ Nhai

Xã Lâu Thượng

 

Vũ Văn Phán

Hạt trưởng

827354

827386

0913284950

 

Vũ Đức Công

P.Hạt trưởng

827353

827924

0913098619

11

Hạt Kiểm lâm huyện Định Hóa

Thị trấn Chợ Chu

 

Hà Văn Mùi

Hạt trưởng

878942

878514

0912293708

 

Nguyễn Tùng Sơn

P.Hạt trưởng

 

778328

 

12

Hạt Kiểm lâm huyện Đồng Hỷ

Thị trấn Chùa Hang

 

Đỗ Đức Thịnh

Hạt trưởng

820746

843290

0912002547

 

Lâm Văn Tự

P.Hạt trưởng

 

224928

0912159605

 

Đặng Văn Đức

P.Hạt trưởng

 

827495

0913078026

13

Hạt Kiểm lâm huyện Phú Bình

Xã Bảo Lý

 

Dương Ngọc Phú

Hạt trưởng

867232

 

0912373873

14

Hạt Kiểm lâm huyện Phổ Yên

Thị trấn Ba Hàng

 

Phùng Văn Trung

Hạt trưởng

864856

655809

0985123397

 

Nguyễn Quang Lịch

P.Hạt trưởng

863158

859134

0983286864

15

Hạt Kiểm lâm huyện Đại Từ

Xã Hùng Sơn

 

Hứa Văn Nau

Hạt trưởng

824284

824522

 

 

Nguyễn Văn Quý

P.Hạt trưởng

 

652203

 

16

Ban quản lý khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa - Phượng Hoàng Võ Nhai

Xã Cúc Đường, huyện Võ Nhai

 

Nguyễn Hoàng Thượng

Hạt trưởng

829272

875013

0912194410

 

Nguyễn Văn Biên

P.Hạt trưởng

 

827819

0912478710

17

Hạt Phúc kiểm lâm sản Đa Phúc

Xã Thuận Thành, huyện Phổ Yên

 

Nguyễn Đức Hùng

Hạt trưởng

866164

04.7533020

0913286081

18

Hạt Kiểm lâm huyện Phú Lương

Xã Động Đạt

 

Phạm Cao Hách

P.Hạt trưởng

774216

874015

0912450071