Truy cập nội dung luôn

Cục Thuế tỉnh

 

CỤC THUẾ TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: 11-13 đường Cách Mạng Tháng Tám thành phố Thái Nguyên.

Điện thoại văn thư: 3 855 205. Fax: 3 855 205.

Email: phcqttv.TNG@gdt.gov.vn.