Truy cập nội dung luôn

Viện kiểm soát nhân dân tỉnh

12-12-2017

Địa chỉ: Số 9 - Đường CMT8 - Thành phố Thái Nguyên - Tỉnh Thái Nguyên Email: tranhatrung@gmail.com hoặc banbientap.vksthainguyen@gmail.com

Sở Ngoại vụ tỉnh Thái Nguyên

11-02-2011

Địa chỉ: Số 18 Đường Nha Trang, Thành phố Thái Nguyên - tỉnh Thái nguyên; Điện thoại, Fax : 0280.3855417; Email: songoaivu@thainguyen.gov.vn.

Sở Công Thương

07-12-2010

Trụ sở: số 04 đường Cách mạng Tháng 8, phường Phan Đình Phùng, Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Sở Tài nguyên và Môi trường

11-11-2010

Địa chỉ: Số 132, đường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên ĐT: 02803855636 Fax: 02803752200 Email: donretn@vnn.vn Website: http://www.tnmtthainguyen.gov.vn

Văn phòng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng

09-11-2010

Địa chỉ: số 18, đường Nha Trang, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên ĐT : (0280) 3.855325 - (0280)3.659989 Fax: ( 0280).3 650894 Email: banpctn@thainguyen.gov.vn

Sở Khoa học và Công nghệ

08-11-2010

Trụ sở: Số 513, Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái nguyên ĐT : 0280 3855691 Fax: 0280 3857943 Email: sokhcn@thainguyen.gov.vn

Bưu điện tỉnh

05-11-2010

Trụ sở: Số 10 Đường Cách mạng tháng 8, thành phố Thái Nguyên ĐT: (84) 280 - 657788 Fax: (84) 280 – 657799

Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Khu vực Bắc Kạn -Thái Nguyên

05-11-2010

Địa chỉ: Số 16, đường Nha Trang, thành phố Thái Nguyên ĐT: 0280.3657368 ; 0280 3657968 Fax: 0280 3852866 Email: vdb.tng@gmail.com

Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên

05-11-2010

Trụ sở: Số 17 Đường Đội Cấn - Thành phố Thái Nguyên ĐT Văn thư: 0280 3651 864 Fax: 0280 3651 864 Email: bandantoc@thainguyen.gov.vn

Ban quản lý khu di tích Lịch sử - Sinh thái ATK Định Hoá

05-11-2010

Địa chỉ: Đèo De, xã Phú Đình, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên ĐT: 02806.540.159

Sở Giáo dục và Đào tạo

04-11-2010

Địa chỉ: Đường Lương Ngọc Quyến – T.p Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên Điện thoại: 0280.3855.743 Địa chỉ website của đơn vị:www.thainguyen.edu.vn

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

04-11-2010

Địa chỉ: Đường Lương Ngọc Quyến, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. ĐT:02803.855484 Fax: 02803.857731 Email:Sonnptnt@thainguyen.gov.vn

Sở Nội vụ

04-11-2010

Trụ sở: Số 17 đường Đội cấn, phường Trưng Vương TP Thái Nguyên. Điện thoại văn thư: 02803.856.474 Fax: 02803.856.474 Email: sonoivu@thainguyen.gov.vn

Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch

04-11-2010

Địa chỉ: Số 19, đường Nha Trang, thành phố Thái Nguyên ĐT: 02803. 855.506 Fax: 02803.855.506

Sở Giao thông Vận tải

04-11-2010

Tên cơ quan: Sở Giao thông Vận tải Thái Nguyên. Địa chỉ: Số 350 - Phường Quang Trung – Thành phố Thái Nguyên Số điện thoại liên hệ: 0280.3856534; 0280.3656632

Ban chỉ đạo Bồi thường giải phóng mặt bằng

28-01-2010

Địa chỉ: Số 18 đường Nha Trang, Thành phố Thái Nguyên. Điện thoại: 02803. Fax:. E-mail:bgpmb@thainguyen.gov.vn. website: http://bgpmb.thainguyen.gov.vn

Văn phòng Ban chỉ đạo Phòng chống tham nhũng

28-01-2010

Địa chỉ: Số 18, đường Nha Trang - Thành phố Thái Nguyên. Điện thoại:0280.3. Fax:. E-mail:pctn@thainguyen.gov.vn

— Hiển thị 20 kết quả
Hiển thị 41 - 57 of 57 kết quả.