Truy cập nội dung luôn

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

 

Cơ cấu tổ chức:

- Văn phòng

- Phòng Kế hoạch - Tài chính

- Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông

- Phòng Quản lý Chất lượng công trình và An toàn giao thông

- Phòng Quản lý Vận tải, Phương tiện và Người lái

- Văn phòng Ban An toàn giao thông

- Trường Trung cấp nghề GTVT

- Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới

- Trung tâm Kiểm định và Tư vấn giao thông

Địa chỉ:

Số 350, phường Quang Trung, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 0208 3 856 534 - Fax: 0208 3 856 026

Email: sogtvt@thainguyen.gov.vn

Website:http://sogtvt.thainguyen.gov.vn

Danh bạ điện thoại:

STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Email
Sở Giao thông vận tải
1 Cán bộ văn phòng Văn thư 02083 856534 sogtvt@thainguyen.gov.vn
2 Tạ Văn Thuyết Phó Giám đốc Sở 0912 024 182 Thuyettv.sogtvt@Thainguyen.gov.vn
3 Ngô Mạnh Cường Phó Giám đốc Sở 0918 979 688 Cuongnm.sogtvt@Thainguyen.gov.vn
4 Lê Hải Lân Chánh Văn phòng 0979 565 886 Lanlh.sogtvt@thainguyen.gov.vn
5 Lê Văn Vịnh Giám đốc Sở 0986 676 222 vinhlv@thainguyen.gov.vn