Truy cập nội dung luôn

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Vị trí, chức năng:

Sở Giao thông Vận tải là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thực hiện chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về: Đường bộ, đường thủy nội địa; vận tải; an toàn giao thông; quản lý, khai thác, duy tu, bảo trì hạ tầng giao thông đô thị gồm: Cầu đường bộ, cầu vượt, hè phố, đường phố, dải phân cách, hệ thống biển báo hiệu đường bộ, đèn tín hiệu điều khiển giao thông, hầm dành cho người đi bộ, hầm cơ giới đường bộ, cầu dành cho người đi bộ, bến xe, bãi đỗ xe trên địa bàn.

Sở Giao thông Vận tải chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của UBND tỉnh; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Giao thông Vận tải.

Cơ cấu tổ chức:

- Văn phòng

- Phòng Kế hoạch - Tài chính

- Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông

- Phòng Quản lý Chất lượng công trình và An toàn giao thông

- Phòng Quản lý Vận tải, Phương tiện và Người lái

- Văn phòng Ban An toàn giao thông

- Trường Trung cấp nghề GTVT

- Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới

- Trung tâm Kiểm định và Tư vấn giao thông

Địa chỉ:

Số 350, phường Quang Trung, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 0208 3 856 534 - Fax: 0208 3 856 026

Email: sogtvt@thainguyen.gov.vn

Website:http://sogtvt.thainguyen.gov.vn

Danh bạ điện thoại:

STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Email
Sở Giao thông vận tải
1 Lê Văn Vịnh Giám đốc Sở 0986.676.222 vinhlv@thainguyen.gov.vn
2 Tạ Văn Thuyết Phó Giám đốc Sở 0912.024.782 thuyettv.sogtvt@thainguyen.gov.vn
3 Trần Văn Long Phó Giám đốc Sở 0914 312 888 longtv@thainguyen.gov.vn
4 Lê Hải Lân Chánh Văn phòng 0979.565.886 Lanlh.sogtvt@thainguyen.gov.vn
5 Cán bộ văn phòng Văn thư 02083.856.534 sogtvt@thainguyen.gov.vn