Truy cập nội dung luôn

SỞ Y TẾ

 

Vị trí, chức năng:

Sở Y tế là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh) có chức năng tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân, gồm: y tế dự phòng; khám, chữa bệnh; phục hồi chức năng; y dược cổ truyền; thuốc phòng bệnh, chữa bệnh cho người; mỹ phẩm; an toàn vệ sinh thực phẩm; trang thiết bị y tế; dân số; bảo hiểm y tế (sau đây gọi chung là y tế).

Sở Y tế có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Y tế.

Địa chỉ:

Số 27, đường Bến Tượng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: (0208) 3655504/     Fax: (0208) 3750437

Đường dây nóng: 1900-9095

Email: soyte@thainguyen.gov.vn

Website: http://soytethainguyen.gov.vn

Danh bạ điện thoại:

STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Thư điện tử
Sở Y tế
1 Đặng Ngọc Huy Giám đốc Sở 0966392828
2 Đỗ Trọng Vũ Phó Giám đốc Sở 0913.286.124
3 Nguyễn Thị Bích Hải Phó Giám đốc Sở 0912004385 bichhai385@gmail.com
4 Hoàng Hải Phó Giám đốc Sở 0912661775
5 Đỗ Cảnh Dương Chánh văn phòng 0965829888
6 Cán bộ văn phòng Văn thư 02083 655504 soytetn@gmail.com