Truy cập nội dung luôn

Báo cáo bổ sung kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị tới Kỳ họp thứ 11 và Nghị quyết số 70/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của HĐND tỉnh

07-07-2020

Báo cáo bổ sung kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị tới Kỳ họp thứ 11 và Nghị quyết số 70/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của HĐND tỉnh

— Hiển thị 20 kết quả
Hiển thị 1 - 20 of 23 kết quả.