Truy cập nội dung luôn

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội quý I và một số nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2020

05-05-2020

Ngày 24/4, UBND tỉnh ban hành Báo cáo số 59/BC-UBND tình hình kinh tế - xã hội quý I và một số nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2020.

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 02 và một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới

25-03-2020

Ngày 23/3, UBND tỉnh ban hành Báo cáo số 38/BC-UBND Báo cáo Tình hình kinh tế - xã hội tháng 02 và một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới

Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020

03-12-2019

Ngày 22/11, UBND tỉnh ban hành Báo cáo số 285/BC-UBND Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2019, một số nhiệm vụ trọng tâm trong 3 tháng cuối năm 2019

10-10-2019

Ngày 9/10, UBND tỉnh ban hành Báo cáo số 237/BC-UBND tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2019, một số nhiệm vụ trọng tâm trong 3 tháng cuối năm 2019.

Báo cáo Tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 9/2018

29-10-2018

Ngày 14/9, UBND tỉnh ban hành Báo cáo số 231/BC-UBND Tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 9/2018

Báo cáo Tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 8/2018

29-10-2018

Ngày 10/8, UBND tỉnh ban hành Báo cáo số 197/BC-UBND Tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 8/2018

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018

29-10-2018

Ngày 20/6, UBND tỉnh ban hành Công văn số 149/BC-UBND tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018

Báo cáo tình hình kinh tế xã hội 5 tháng đầu năm 2018, một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới

29-10-2018

Ngày 29/5, UBND tỉnh ban hành Báo cáo số 116/BC-UBND Tình hình kinh tế - xã hội 5 tháng đầu năm 2018, một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 5/2018

16-05-2018

Ngày 09/5, UBND tỉnh ban hành Báo cáo số 88/BC-UBND tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 5/2018.(Chi tiết xem tại file đính kèm)

Thành tựu kinh tế - xã hội tỉnh Thái Nguyên năm 2016

16-02-2017

Dưới đây là Báo cáo Kết quả hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016, phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 tỉnh Thái Nguyên.