Truy cập nội dung luôn

Đại hội Đảng bộ Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025

Trong 02 ngày (10 - 11/8), Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên tổ chức Đại hội lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 với sự tham dự của 133 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 1.800 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội 

Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên BCH Trung ương đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh. Cùng dự có các đồng chí: Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Tổng Công ty Thép Việt Nam; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy; lãnh đạo các ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh; lãnh đạo các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy.

Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên nhiệm kỳ 2015-2020; Phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020-2025 đã chỉ rõ:  Nhiệm kỳ qua, Công ty gặp rất nhiều khó khăn, thử thách, việc triển khai thực hiện Dự án giai đoạn II kéo dài nhiều năm chưa hoàn thành đã ảnh hưởng rất lớn đến mục tiêu, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhất là sản lượng gang, than cốc, phôi thép... Tuy nhiên, với sự nỗ lực cố gắng của cả đội ngũ, tranh thủ được sự giúp đỡ của các cấp, các ngành, Công ty đã duy trì sản xuất, đảm bảo đủ việc làm, thu nhập cho người lao động, đời sống vật chất và tinh thần được nâng cao, cảnh quan môi trường, khuôn viên nhà máy ngày càng xanh - sạch - đẹp hơn. Công ty thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp ngân sách theo quy định, thực hiện tốt công tác xã hội từ thiện trên địa bàn.

Toàn Đảng bộ đã quyết tâm thực hiện 5 nhóm chỉ tiêu Đại hội lần thứ XV đã đề ra. Kết quả có 3/5 chỉ tiêu chủ yếu đạt kế hoạch (các chỉ tiêu liên quan đến Dự án giai đoạn II và sản lượng sản xuất chưa đạt kế hoạch như gang, than cốc, phôi thép). Tổng doanh thu đạt hơn 47.800 tỷ đồng, bình quân đạt hơn 9.500 tỷ đồng/năm. Tổng lợi nhuận 5 năm đạt 478 tỷ đồng, bình quân 96 tỷ đồng/ năm. Tiền lương bình quân từ 2014-2019 tăng 7,5 %/năm so với kế hoạch từ 5-10%/năm. Công ty chủ động xây dựng các phương án sản xuất linh hoạt phù hợp với điều kiện thực tế; tăng cường quảng bá sản phẩm, mở rộng thị trường, đẩy mạnh tiêu thụ các sản phẩm thép hình, SAE, thép dự án. Công tác an toàn vệ sinh lao động và bảo vệ môi trường được quan tâm, góp phần giảm thiểu rủi ro tai nạn lao động, sự cố thiết bị, ô nhiễm môi trường và cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động.

Vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng trong doanh nghiệp đã cơ bản được thực hiện tốt, nhất là trong việc lãnh đạo các tổ chức đảng, đảng viên, lãnh đạo các tổ chức đoàn thể quần chúng gương mẫu, tích cực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của Công ty.

Công tác xây dựng Đảng được triển khai thực hiện trên các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Công tác đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên được coi trọng, bình quân có 90,16% tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh và hoàn thành tốt nhiệm vụ, 91,64% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, vượt chỉ tiêu so với Nghị quyết đề ra. Công tác phát triển đảng viên được quan tâm thực hiện tốt, từ năm 2015 đến 30/6/2020 toàn Đảng bộ đã xét kết nạp 474 đảng viên mới.

Công ty cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn như: Những lợi thế của Công ty giảm dần, thiết bị công nghệ cũ, một số mỏ nguyên liệu dừng khai thác, năng suất lao động thấp, dẫn đến chi phí sản xuất cao; việc thực hiện tháo gỡ khó khăn cho Dự án giai đoạn II còn nhiều vướng mắc phức tạp; việc vay vốn tại các ngân hàng cho sản xuất kinh doanh còn nhiều khó khăn.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Công ty đề ra mục tiêu tổng quát là “Tiếp tục đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của toàn Đảng bộ, giữ vững ổn định chính trị nội bộ, xây dựng Đảng bộ và các tổ chức đoàn thể vững mạnh. Tập trung nguồn lực duy trì sản xuất kinh doanh ổn định và có hiệu quả, tăng sức cạnh tranh trên thị trường, đảm bảo lợi ích hài hòa giữa các cổ đông và người lao động. Phấn đấu đến năm 2025 đưa Dự án mở rộng sản xuất giai đoạn II đi vào sản xuất”.

Tại Đại hội, các đại biểu đã tham luận về công tác chuyên môn, công tác xây dựng Đảng, phát triển đảng viên để làm rõ hơn Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ cũng như đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu chỉ đạo Đại hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh ghi nhận sự nỗ lực cố gắng và những kết quả Công ty đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí đề nghị Đảng bộ Công ty cổ phần Gang Thép Thái Nguyên trong nhiệm kỳ tới cần nêu cao tinh thần đổi mới, năng động, sáng tạo, tiếp tục phát huy những thành tựu đã đạt được, nhận thức rõ hơn thời cơ, thuận lợi, tiềm năng, lợi thế; tiếp tục sắp xếp, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, huy động, sử dụng tối ưu các nguồn lực; tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ mới, cải tạo, nâng cấp hệ thống máy móc hiện có nhằm tăng năng suất lao động, chất lượng sản phẩm; nắm bắt nhu cầu thị trường, hạ giá thành sản phẩm, thu hút lòng tin của người tiêu dùng. Đảng bộ công ty cũng cần quan tâm đến công tác phúc lợi, an sinh xã hội, bảo vệ môi trường để Công ty phát triển ổn định và bền vững; nhân rộng các điển hình tiên tiến; tạo sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Công ty. Cần quán triệt, nhận thức rõ trong toàn Đảng bộ, toàn công ty về tầm quan trọng của tổ chức Đảng trong doanh nghiệp; xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Đảng bộ Công ty khóa XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu và bầu 21 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025; tiến hành lấy phiếu giới thiệu chức danh Bí thư Đảng bộ khóa XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XVI đã bầu đồng chí Nguyễn Minh Hạnh là Bí thư BCH Đảng bộ khóa XV, Tổng Giám đốc Công ty giữ chức Bí thư BCH Đảng bộ khóa XVI, nhiệm kỳ 2020-2025; bầu 5 đồng chí vào Ban Thường vụ Đảng ủy. Đại hội cũng đã bầu 7 đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.

Nguồn: thainguyen.gov.vn

Thanh Mai