Truy cập nội dung luôn

Điểm văn bản chỉ đạo điều hành nổi bật của UBND tỉnh.

 

Các chỉ đạo về phòng, chống dịch bệnh Covid-19; tăng cường thông tin tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; thực hiện công tác thanh tra, phòng, chống tham nhũng và giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng cuối năm 2020… là những chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần từ 27/7 đến 2/8.

*  Trong tuần, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh:

- Công văn số 2805/UBND-KGVX về tăng cường đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19 cho chuyên gia nhập cảnh Việt Nam làm việc

- Công văn số 2906/UBND-KGVX về khẩn trương rà soát, quản lý, thực hiện cách ly, lấy mẫu xét nghiệm COVID-19

- Công văn số 2908/UBND-KGVX về tăng cường biện pháp bảo đảm an toàn cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 trước diễn biến phức tạp của dịch Covid – 19

Ngày 27/7, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2805/UBND-KGVX về tăng cường đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19 cho chuyên gia nhập cảnh Việt Nam làm việc

UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc Sở Y tế, Sở Ngoại vụ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Công an tỉnh, Ban Quản lý các Khu công nghiệp Thái Nguyên và các đơn vị liên quan, căn cứ chức năng nhiệm vụ, tổ chức thực hiện các nội dung sau:

- Thông báo cho các đơn vị mời chuyên gia vào làm việc phải đảm bảo: Chuyên gia được xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật Real time-PCR trong thời gian từ 03 đến 07 ngày trước ngày nhập cảnh vào Việt Nam; chuyên gia có bảo hiểm y tế quốc tế hoặc cơ quan, tổ chức mời chuyên gia cam kết chi trả chi phí điều trị trong trường hợp bị mắc COVID-19…

- Tạo điều kiện và hỗ trợ chuyên gia hoàn thiện các thủ tục để nhập cảnh Việt Nam và đến làm việc tại tỉnh Thái Nguyên.

- Tiếp tục thực hiện nghiêm các yêu cầu tại Công văn số 2487/CV-BYT ngày 23/5/2020 của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 về việc hỗ trợ cho người nước ngoài là nhà đầu tư, chuyên gia kỹ thuật, lao động tay nghề cao, nhà quản lý doanh nghiệp nhập cảnh Việt Nam để làm việc.

Ngày 2/8, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2906/UBND-KGVX về khẩn trương rà soát, quản lý, thực hiện cách ly, lấy mẫu xét nghiệm COVID-19

UBND tỉnh chỉ đạo nội dung sau:

- Công an tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo tăng tốc, khẩn trương thực hiện việc truy vết, rà soát, lập danh sách tất cả các trường hợp đi về từ thành phố Đà Nẵng từ 01/7/2020 đến 28/7/2020 và các địa điểm có nguy cơ lây nhiễm cao theo các thông báo khẩn của Bộ Y tế, các trường hợp tiếp xúc gần với các trường hợp mắc bệnh, nghi ngờ mắc bệnh, tiến hành ngay việc cách ly y tế phù hợp theo quy định, lấy mẫu thực hiện xét nghiệm và giám sát chặt chẽ tình hình sức khỏe.

- UBND các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn:Tăng cường năng lực, hiệu quả hoạt động và trách nhiệm của Tổ công tác tự quản xóm, tổ dân phố trong việc rà soát, lập danh sách, giám sát cách ly, theo dõi sức khỏe người dân tại cộng đồng; người đứng đầu chính quyền địa phương xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm và chịu trách nhiệm toàn diện trong việc chỉ đạo triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định…

- Sở Y tế đảm bảo trang thiết bị, cơ sở vật chất, nhân lực, sinh phẩm cho các cơ sở xét nghiệm của tỉnh, để đảm bảo xét nghiệm chẩn đoán vi rút SARS-CoV-2 tại chỗ; đồng thời sẵn sàng hỗ trợ các địa phương khác thực hiện xét nghiệm.

Ngày 2/8, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2908/UBND-KGVX về tăng cường biện pháp bảo đảm an toàn cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 trước diễn biến phức tạp của dịch Covid – 19

UBND tỉnh chỉ đạo như sau:

- Sở Giáo dục và Đào tạo: Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và các cơ quan, đơn vị liên quan chỉ đạo rà soát, phân loại thí sinh đăng ký dự thi thành 4 nhóm: F0, F1, F2 và các đối tượng khác; chủ trì, phối hợp Sở Y tế, UBND các huyện, thành phố, thị xã và các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương tổ chức rà soát phân loại đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia tổ chức Kỳ thi thuộc diện F0, F1 hoặc F2; thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo về công tác phòng chống dịch Covid-19 tại Công văn số 2832/BGDĐT-QLCL ngày 30/7/2020.

- Sở Y tế: Chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải, UBND các huyện, thành phố, thị xã và các cơ quan, đơn vị liên quan thống nhất phương án hỗ trợ đưa đón thí sinh thuộc diện F1, F2 bảo đảm an toàn phòng, chống dịch bệnh; chủ trì, phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện nghiêm túc các biện pháp đảm bảo an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19

- Sở Tài chính: Khẩn trương thẩm định, tham mưu báo cáo UBND tỉnh phương án tài chính bảo đảm phục vụ kịp thời Kỳ thi trên địa bàn tỉnh.

- UBND các huyện, thành phố, thị xã: Chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo tập huấn đội ngũ cán bộ giáo viên tham gia phục vụ kỳ thi bảo đảm chất lượng chuyên môn, đủ về cơ số theo yêu cầu của Kỳ thi; phối hợp với sở Y tế thực hiện công tác phun thuốc khử khuẩn tại các điểm thi bảo đảm công tác phòng chống dịch Covid -19 hoàn thành chậm nhất ngày 07/8/2020…

- Thành viên Ban Chỉ đạo Kỳ thi:  Căn cứ tình hình dịch COVID-19 tại địa phương, chức năng, nhiệm vụ được giao xây dựng kế hoạch phục vụ tổ chức thi phù hợp, bảo đảm an toàn cho thí sinh và cán bộ, giáo viên, nhân viên làm công tác tổ chức thi

- Báo Thái Nguyên, Đài PT-TH tỉnh, Trung tâm Thông tin tỉnh, Báo Văn nghệ Thái Nguyên: Thực hiện thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác, đúng quy chế về Kỳ thi. Tăng cường thời lượng thông tin tuyên truyền về công tác phục vụ Kỳ thi, công tác phòng chống dịch tại các điểm thi trên các phương tiện thông tin đại chúng do đơn vị đảm nhiệm.

* Ngày 27/7, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2804/UBND-KGVX về tăng cường thông tin tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

- Các Sở, ngành, địa phương, đơn vị: Thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 5457/UBND-KGVX ngày 31/12/2020; chủ động phối hợp chặt chẽ với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và đơn vị liên quan để được hướng dẫn về hình thức, nội dung thông tin tuyên truyền; kịp thời phát hiện, biểu dương, tuyên truyền về những tập thể, cá nhân điển hình trong thực hiện nhiệm vụ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, đơn vị; Nghiên cứu tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng đại hội đảng.

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn và tăng cường công tác thông tin truyền truyền về Đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng bằng hình thức trực quan, cổ động; bảo đảm nội dung, hình thức, kịp thời, hiệu quả.

- Sở Thông tin và Truyền thông thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin truyền truyền về Đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

* Ngày 29/7, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2841/UBND-NC về thực hiện công tác thanh tra, phòng, chống tham nhũng và giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng cuối năm 2020

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã thực hiện tốt một số nội dung sau:

- Triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng, Nghị định số 59/2019/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thị hành Luật Phòng, chống tham nhũng…; tăng cường công tác tự kiểm tra, phát hiện tham nhũng trong nội bộ, cơ quan, tổ chức; kiên quyết xứ lý nghiêm, loại ra khỏi bộ máy những cán bộ, công chức có hành vi tham nhũng, nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc 

- Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã quán triệt, thực hiện nghiêm các Nghị quyết, Chỉ thị của Chính phủ về tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong bối cảnh đại dịch Covid-19

- Thực hiện đồng bộ các giải pháp theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ nhằm đảm bảo ổn định an ninh trật tự, tạo tiền để để tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc; thực hiện nghiêm túc, trách nhiệm tiếp công dân định kỳ, giải quyết kịp thời các bức xúc, phản ánh, kiến nghị của công dân ngay từ khi mới phát sinh, không để tạo thành “điểm nòng” gây phức tạp về an ninh, trật tự…

* Ngày 28/7, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2833/UBND-CNN về tăng cường các biện pháp đảm bảo trật tự ATGT 6 tháng cuối năm 2020

UBND tỉnh có ý kiến như sau:

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể; các thành viên Ban ATGT tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về các giải pháp bảo đảm trật tự ATGT; kết hợp thực hiện nghiêm túc Kế hoạch hành động Năm An toàn giao thông 2020 của Ủy ban ATGT Quốc gia với chủ đề “Đã uống rượu, bia - Không lái xe” với việc triển khai thực hiện Đề án “Ngăn chặn, đẩy lùi tai nạn giao thông tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2017 - 2020”

-  Sở Giao thông Vận tải tăng cường kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, đặc biệt là quy định về bảo đảm an toàn giao thông

- Sở Xây dựng, Sở Giao thông Vận tải, UBND các huyện, thành phố, thị xã rà soát quy hoạch và quản lý thực hiện quy hoạch các khu đô thị, khu dân cư dọc các tuyến quốc lộ trọng điểm, đặc biệt tại các khu vực nông thôn trên địa bàn

 - Công an tỉnh chỉ đạo các lực lượng chức năng thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông;

- Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Thái Nguyên, các cơ quan thông tin, báo chí trên địa bàn tỉnh tăng cường thời lượng, xây dựng nội dung truyên truyền về công tác ATGT.

- Ủy ban MTTQ tỉnh và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội; các ngành liên quan đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông, phối hợp tuyên truyền thường xuyên liên tục dưới nhiều hình thức, nhiều chủ đề đến mọi tầng lớp nhân dân, công nhân tại các khu công nghiệp; duy trì các mô hình tự quản giữ gìn và đảm bảo trật tự ATGT ở cơ sở.

- Công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường sắt và đường thủy nội địa: Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Quy chế phối hợp số 27/QCPH-BGTVT-UBND ngày 28/6/2013 giữa Bộ GTVT và UBND tỉnh Thái Nguyên về đảm bảo trật tự ATGT tại các điểm giao cắt giữa đường bộ và đường sắt...

Nguồn: thainguyen.gov.vn

Duy Linh (biên tập)