Truy cập nội dung luôn

Điểm văn bản chỉ đạo điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần

 

Tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19; triển khai công tác phòng ngừa, ứng phó với thiên tai trên địa bàn tỉnh; quản lý, chấn chỉnh công tác an toàn, vệ sinh lao động... là những chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần qua.

Ngày 9/8, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3009/UBND-KGVX về triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh theo chức năng nhiệm vụ tập trung thực hiện nghiêm một số nội dung sau:

Tiếp tục thực hiện chặt chẽ, kiên quyết các biện pháp phòng, chống dịch, đề cao trách nhiệm, tuyệt đối không lơ là, chủ quan. Đồng thời, tiếp tục duy trì chủ động và tích cực thúc đẩy phát triển các hoạt động kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh kinh tế. Yêu cầu mọi người dân thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang tại nơi công cộng, trên các phương tiện giao thông công cộng, hạn chế tập trung đông người không cần thiết; tuyên truyền, vận động người dân thực hiện khai báo y tế với cơ sở y tế tại nơi cư trú, khai báo y tế điện tử, tích cực cài đặt, sử dụng ứng dụng Bluezone để kịp thời phát hiện, truy vết nhanh những người có khả năng bị lây nhiễm, ngăn ngừa dịch bệnh lây lan. Tăng cường rà soát, kiểm tra việc chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch, xử lý nghiêm các tổ chức, đơn vị, cá nhân lơ là, vi phạm quy định về phòng, chống dịch. Ngành y tế nêu cao tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống dịch bệnh. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã: Xây dựng phương án bảo đảm dự trữ các loại hàng hóa, lương thực, thực phẩm cần thiết, đề phòng trường hợp dịch bệnh kéo dài; đảm bảo cung ứng đầy đủ khẩu trang phù hợp cho nhân dân. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế, Công an lập danh sách và cung cấp thông tin các trường hợp đã từng đến, đi qua các vùng có dịch trở về tỉnh Thái Nguyên, để kịp thời thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.

Người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm về việc thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch tại cơ quan, đơn vị, địa phương.

Ngày 5/8, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2964/UBND-KGVX về triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh theo chức năng nhiệm vụ, tập trung thực hiện ngay một số nhiệm vụ sau:

Quán triệt, thực hiện nghiêm nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 272/TB-VPCP ngày 03/8/2020, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn dân, đề cao kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch; tuyệt đối không lơ là, chủ quan, hoang mang, dao động.

Sở Y tế, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tổ chức thực hiện các biện pháp phòng và kiểm soát lây nhiễm dịch COVID-19 tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, đặc biệt phòng chống lây nhiễm cho toàn bộ những người bệnh có nguy cơ cao, người cao tuổi và người có bệnh lý nền theo chỉ đạo của Bộ Y tế.

Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan: Căn cứ chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thực hiện rà soát, điều chỉnh kế hoạch, phương án tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 trên địa bàn tỉnh bảo đảm kịp thời, sát thực tiễn, hiệu quả và an toàn tuyệt đối cho thí sinh, cán bộ, giáo viên làm công tác thi. Chủ động rà soát, phân loại những thí sinh thuộc diện F1, F2 (nếu có) và thông báo cho các thí sinh thuộc diện này sẽ dự thi cùng thời gian với các thí sinh của các địa phương phải lùi thời gian tổ chức kỳ thi do thực hiện cách ly xã hội, đồng thời gửi danh sách về Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 12/8/2020 theo quy định.

Ngày 5/8, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2961/UBND-CNN tổ chức triển khai công tác phòng ngừa, ứng phó với thiên tai trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã bám sát các phương án, kế hoạch phòng chống thiên tai đã phê duyệt để triển khai thực hiện và tập trung triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Sở Nông nghiệp và PTNT (Cơ quan Thường trực phòng chống thiên tai): Chỉ đạo công tác bảo đảm an toàn hồ đập thủy lợi, hệ thống đê điều, nhất là hồ đập xung yếu, công trình đang thi công sửa chữa; chỉ đạo lực lượng tuần tra kiểm soát thường xuyên các vị trí đê điều trọng điểm, xung yếu trong mùa mưa lũ; phối hợp, hướng dẫn UBND cấp huyện triển khai các biện pháp phòng ngừa, ứng phó với các loại hình thiên tai thường xuyên xảy ra trên địa bàn

Chỉ đạo các đơn vị Chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình phòng chống thiên tai, có phương án đảm bảo an toàn thi công trong mùa mưa, lũ. Chỉ đạo Văn phòng Thường trực tổ chức triển khai công tác trực ban nghiêm túc 24/24h.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (Cơ quan Thường trực tìm kiếm cứu nạn): Thường trực, sẵn sàng huy động triển khai lực lượng, phương tiện hỗ trợ công tác tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ và khắc phục hậu quả thiên tai theo đề nghị của địa phương khi có yêu cầu.

Công an tỉnh: Phối hợp và bố trí lực lượng đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội và tham gia cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu; tiếp nhận các thông tin cứu hộ, cứu nạn, kịp thời triển khai thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn nhanh chóng, hiệu quả.

Sở Công Thương: Rà soát, kiểm tra công tác đảm bảo an toàn đối với các mỏ khai thác khoáng sản, bãi đổ thải, hồ chứa bùn thải, đặc biệt là đối với các khu vực mỏ có nguy cơ mất an toàn như: Mỏ than Minh Tiến, mỏ sắt Trại Cau, mỏ than Phấn Mễ, mỏ sắt Tiến Bộ, mỏ sắt Đại Khai, mỏ than Bá Sơn,…

Chỉ đạo, giám sát Công ty Điện lực Thái Nguyên đảm bảo an toàn hệ thống, thiết bị điện, đặc biệt là an toàn sử dụng điện khi có mưa lớn, sét.

UBND các huyện, thành phố, thị xã: Theo dõi chặt chẽ diễn biến thiên tai; triển khai ngay các lực lượng cứu hộ, di dời dân vùng bị ngập sâu. Bố trí lực lượng kiểm soát, hướng dẫn giao thông, nhất là qua các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết. Đối với các khu vực có nguy cơ cao bị ảnh hưởng bởi thiên tai, yêu cầu tiếp tục theo dõi thường xuyên, thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn cho người dân trong khu vực có nguy cơ bị ảnh hưởng.

Duy trì lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để sẵn sàng ứng cứu khi có yêu cầu. Chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với cơ quan thông tin truyền thông, nhất là tuyến thông tin cơ sở tăng cường tuyên truyền, phổ biến hướng dẫn nhân dân cách nhận biết, kỹ năng ứng phó với mưa lớn, dông, lốc, sét, mưa đá.

Ngày 3/8, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2914/UBND-KGVX về tăng cường quản lý, chấn chỉnh công tác an toàn, vệ sinh lao động.

UBND tỉnh chỉ đạo như sau: Các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ, chỉ đạo, phối hợp triển khai thực hiện các nhiệm vụ sau:

Tập trung nguồn lực cho công tác quản lý an toàn, vệ sinh lao động bao gồm cả khu vực người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động, cải thiện điều kiện lao động nhằm chăm lo bảo vệ sức khỏe, tính mạng của người lao động nói riêng, của người dân nói chung góp phần ổn định xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người sử dụng lao động, người lao động về an toàn, vệ sinh lao động.

Tăng cường thực hiện thanh tra chuyên đề về an toàn, vệ sinh lao động, đặc biệt trong các lĩnh vực có nguy cơ cao về tai nạn lao động; xử lý nghiêm những vi phạm về an toàn lao động; khởi tố theo quy định của pháp luật đối với các vụ tai nạn nghiêm trọng, làm chết và bị thương nhiều người do vi phạm tiêu chuẩn, quy chuẩn về an toàn, vệ sinh lao động (nếu có).

Quản lý chặt chẽ thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động. Bố trí nguồn lực cho thanh tra chuyên ngành an toàn, vệ sinh lao động.

UBND các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND cấp xã tiếp tục thực hiện có hiệu quả Luật An toàn, vệ sinh lao động, trong đó chú trọng khu vực người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị có liên quan theo dõi, đôn đốc, chủ động tham mưu, triển khai các biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động, góp phần phòng ngừa, giảm thiểu tai nạn lao động trên địa bàn tỉnh.

Ngày 5/8, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2952/UBND-QHXD về kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật về đấu thầu, thi công đảm bảo an toàn lao động.

UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau: Các sở, ban, ngành của tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã chủ động, tăng cường việc thực hiện pháp luật về đấu thầu, quản lý dự án đầu tư, thi công xây dựng và đảm bảo an toàn lao động, nhất là tại các dự án, công trình xây dựng quy mô lớn, nơi tập trung đông người.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn và xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật về đấu thầu, đảm bảo lựa chọn được nhà thầu có đủ năng lực để thi công xây dựng các công trình; tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và gửi Sở Xây dựng trước ngày 02/10/2020.

Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội và các cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn việc quản lý dự án đầu tư, thi công xây dựng và đảm bảo an toàn lao động; chủ trì xây dựng kế hoạch kiểm tra công tác đảm bảo an toàn lao động trên địa bàn tỉnh nhất là tại các dự án, công trình xây dựng quy mô lớn, nơi tập trung đông người; tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện trước ngày 05/10/2020.

Nguồn: thainguyen.gov.vn

Thanh Mai (biên tập & tổng hợp)