Truy cập nội dung luôn

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Thái Nguyên

 

Ngày 04/6, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Thái Nguyên. Dự buổi làm việc có các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy; lãnh đạo T.P Thái Nguyên và một số đơn vị liên quan

Toàn cảnh buổi làm việc

Tại buổi làm việc, đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên đã báo cáo nhanh kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị nhiệm kỳ 2015 - 2020 và 5 tháng đầu năm 2020, phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới; công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Theo đó, sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ T.P Thái Nguyên lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2015 - 2020, các nhiệm vụ chính trị đã được lãnh đạo toàn diện và đạt nhiều kết quả nổi bật, các chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt mục tiêu đề ra. Tốc độ tăng trưởng các ngành sản xuất bình quân đạt 15,75%; giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đến năm 2020 đạt 8.500 tỷ đồng (vượt mục tiêu 1.450 tỷ đồng); thu ngân sách nhà nước theo phân cấp được giao bình quân hằng năm tăng 16,5%; giá trị sản phẩm trên 01 ha đất trồng trọt đến năm 2020 đạt 135 triệu đồng; giải quyết việc làm tăng thêm năm 2020 đạt 5.400 lao động; tỷ lệ lao động qua đào tạo năm 2020 đạt 76%... Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu chủ yếu trong 5 tháng đầu năm 2020 của T.P Thái Nguyên: Thu ngân sách nhà nước đạt 474,98 tỷ đồng (bằng 22,2% kế hoạch); chi ngân sách ước đạt 570,6 tỷ đồng; an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội cơ bản được đảm bảo; hoàn thành 100% chỉ tiêu giao nhận quân; lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành các nhiệm vụ về công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị.   

Về công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ T.P Thái Nguyên lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, ngày 15/5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị duyệt Đại hội Đảng bộ T.P Thái Nguyên và thông qua các nội dung văn kiện, nhân sự chuẩn bị cho Đại hội, dự kiến thời gian tổ chức Đại hội Đảng bộ Thành phố từ 14 đến 16/8. Đến nay, Ban Thường vụ Thành ủy đã duyệt đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 cho 87/103 chi, đảng bộ trực thuộc. Đã có 61/103 chi, đảng bộ tổ chức thành công đại hội.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận buổi làm việc

Sau khi nghe các ý kiến trao đổi, thảo luận tại buổi làm việc, phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Hải ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị nhiệm kỳ 2015 - 2020 và công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Đảng bộ T.P Thái Nguyên. Trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Đảng bộ thành phố cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp để hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2020, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2015 - 2020. Tiếp tục chỉ đạo vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, vừa chống dịch Covid-19 hiệu quả. Tập trung cải cách hành chính; chủ động thu hút đầu tư; huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư xây dựng; phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội. Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Về công tác chuẩn bị đại hội Đảng các cấp, đồng chí yêu cầu Đảng bộ thành phố cần tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc còn lại tổ chức thành công đại hội theo đúng tiến độ, kế hoạch đề ra. Chỉ đạo rà soát, bổ sung và hoàn chỉnh dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XVIII; hoàn thiện các thủ tục về công tác nhân sự Đại hội bảo đảm đúng quy trình, quy định. Bên cạnh đó chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh, thành phố...

Đối với kiến nghị, đề xuất của Ban Thường vụ Thành ủy đề nghị, đồng ý cho T.P Thái Nguyên thực hiện kiện toàn các chức danh lãnh đạo HĐND, UBND thành phố nhiệm kỳ 2016 - 2021 ngay sau Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020 - 2025, giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, quyết định theo thẩm quyền trên nguyên tắc thực hiện nghiêm Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị và các quy định, hướng dẫn của Trung ương và của Tỉnh ủy về việc sắp xếp, bố trí cán bộ sau đại hội.

Nguồn: thainguyen.gov.vn

Duy Linh