Truy cập nội dung luôn

Vị thế, uy tín của Đại học Thái Nguyên ngày càng được khẳng định

 

Sau 5 năm thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ V, nhiệm kỳ 2015-2020, Đại học Thái Nguyên (ĐHTN) đã có những bước phát trển mạnh mẽ, khẳng định được uy tín và vị thế của một đại học vùng trong nền giáo dục nước nhà.

Năm 2019, ĐHTN vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Là trung tâm lớn thứ 3 của đất nước về giáo dục đại học, với 8 trường đại học, một phân hiệu, một trường cao đẳng và một khoa trực thuộc, từ khi thành lập (năm 1994) tới nay, ĐHTN đã đào tạo hơn 500 nghìn sinh viên hệ đại học và hơn 15 nghìn học viên cao học và nghiên cứu sinh. Nhìn tổng quát lại 5 năm qua, trong bối cảnh giáo dục và đào tạo gặp rất nhiều khó khăn, đầu tư cho giáo dục và đào tạo giảm, cạnh tranh trong tuyển sinh và đào tạo ngày càng gay gắt, nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Ban Cán sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh ủy Thái Nguyên, sự nỗ lực của đảng viên, cán bộ công chức, người học nên Đảng bộ ĐHTN đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng nhất là công tác đào tạo đã được Đảng bộ ĐHTN chỉ đạo thực hiện tốt, với 7/8 chỉ tiêu đặt ra trong nhiệm kỳ 2015-2020 đạt và vượt. Cụ thể là, mở mới 28 ngành học ở bậc đại học; 17 chuyên ngành thạc sĩ; quy mô đào tạo đại học, cao đẳng đạt bình quân 60.296 học sinh, sinh viên/năm; quy mô đào tạo sau đại học đạt bình quân 5.125 người học/năm; 80% giáo trình, bài giảng được số hóa; có 230 môn học/học phần xây dựng học liệu E-learning; phát triển 21 chương trình đào tạo chất lượng cao và chương trình tiên tiến. Việc mở ngành đào tạo và phát triển chương trình đào tạo theo nhu cầu xã hội, phương pháp và nội dung giảng dạy tiếp cận chuẩn quốc tế bước đầu được đánh giá tích cực và được xã hội công nhận; số lượng và chất lượng người học tốt nghiệp đã đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và gắn chặt với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của vùng Trung du và miền núi Bắc bộ và đất nước.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên thăm quan Viện nghiên cứu phát triển Lâm nghiệp miền núi (Trường Đại học Nông lâm - ĐHTN)

Cùng với đào tạo, công tác nghiên cứu khoa học tiếp tục được đổi mới theo hướng nâng cao hiệu quả, gắn với sản xuất, đời sống và phục vụ đắc lực cho đào tạo. Toàn bộ 7 chỉ tiêu đề ra trong lĩnh vực này đều đạt và vượt so với nghị quyết. Đó là: Thực hiện 56 chương trình nghiên cứu khoa học, đề tài cấp Nhà nước, dự án sản xuất thử nghiệm cấp Bộ Giáo dục và Đào tạo; 408 đề tài cấp đại học, cấp bộ; có 8.695 bài báo khoa học được đăng tải trên các tạp chí, kỷ yếu hội nghị, hội thảo, trong đó có 1.525 bài đăng trên các tạp chí quốc tế; 22 sản phẩm khoa học công nghệ được công nhận sở hữu trí tuệ; thành lập 02 trung tâm ươm tạo công nghệ và hỗ trợ khởi nghiệp. Nhiều công trình nghiên cứu khoa học của sinh viên và giảng viên ĐHTN đạt giải thưởng cấp Nhà nước, bộ, ngành như: Giải thưởng Kovalevskaia; giải thưởng Elsevier Foundation của Viện Hàn lâm khoa học và nghệ thuật Hoa Kỳ lĩnh vực Toán học...

Công tác đối ngoại cũng được chú trọng, bước đầu xây dựng được môi trường học tập quốc tế tại ĐHTN thông qua việc tăng số lượng sinh viên quốc tế, trao đổi giảng viên, sinh viên, tăng mức độ quốc tế hóa các chương trình đào tạo. Hợp tác quốc tế chuyển dần từ quan hệ xin tài trợ sang hợp tác, bình đẳng và cùng có lợi. Phát triển các đối tác uy tín trong triển khai các chương trình liên kết đào tạo quốc tế và giảng dạy bằng tiếng Anh. Xây dựng thể chế hợp tác quốc tế theo hướng tăng cường phân cấp, tạo sự chủ động cho các đơn vị thành viên. Trong nhiệm kỳ, ĐHTN đã thu hút được 2.136 sinh viên từ 16 nước đến học tập; mở mới 10 chương trình liên kết đào tạo quốc tế, chương trình tiên tiến…

ĐHTN hiện nay đang đào tạo trên 1.000 sinh viên quốc tế đến từ 16 quốc gia trên thế giới

Cùng với những kết quả nổi bật kể trên, ĐHTN cũng thực hiện tốt công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục. Việc quản lý người học được đổi mới với nhiều giải pháp tích cực, đồng bộ, tạo môi trường thân thiện, tạo sức hút cho người học trong và ngoài nước. Công tác xây dựng bộ máy tổ chức và phát triển đội  ngũ được thực hiện nghiêm túc, theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương và ngành Giáo dục. Cơ sở vật chất phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học được tăng cường theo hướng hiện đại, đồng bộ. Đáng chú ý, ĐHTN đã ký biên bản hợp tác toàn diện về đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ với 15 tỉnh thuộc vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ; thực hiện hàng trăm chương trình chuyển giao công nghệ cho hầu hết các tỉnh trong vùng, nhiều chương trình mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xóa đói, giảm nghèo và phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương.

Để đạt được kết quả như trên, vai trò lãnh đạo của Đảng bộ giữ vị trí then chốt. Đảng ủy ĐHTN và các cấp ủy cơ sở đã tập trung xây dựng Đảng về chính trị, cụ thể hóa thành những chủ trương, giải pháp đồng bộ trên các mặt công tác phù hợp với tình hình nhiệm vụ của từng đơn vị. Các tổ chức đảng đã giữ vững và phát huy được vai trò là hạt nhân chính trị ở cơ sở; cán bộ, đảng viên, viên chức và học sinh, sinh viên thực hiện nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy cấp trên.

Thay mặt tập thể Đảng bộ ĐHTN, GS.TS Phạm Hồng Quang, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc ĐHTN nhận Bằng khen của tỉnh Thái Nguyên trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Chia sẻ với phóng viên, GS.TS Phạm Hồng Quang, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc ĐHTN nhấn mạnh: Những kết quả, thành tựu nổi bật đạt được là tiền đề vững chắc để ĐHTN thêm vững tin trong giai đoạn mới. Đảng bộ xác định mục tiêu tổng quát là: “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện, hiệu quả của Đảng bộ trên các lĩnh vực. Phát triển quy mô đào tạo hợp lý, phù hợp với tiêu chuẩn giáo dục đại học; tạo bước chuyển biến căn bản về chất lượng và đào tạo, khoa học và công nghệ, đáp ứng nhu cầu xã hội và hội nhập quốc tế; tập trung phát triển các ngành đào tạo trọng điểm, mũi nhọn đạt chuẩn kiểm định quốc gia, khu vực ASEAN và quốc tế; xây dựng và phát triển tài nguyên giáo dục mở gắn với mô hình đại học điện tử, thông minh; xây dựng ĐHTN trở thành một bộ phận hữu cơ trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thái Nguyên và khu vực, tạo nền tảng đào tạo và nghiên cứu khoa học công nghệ có chất lượng, đóng góp vào sự phát triển bền vững của đất nước”. Trên cơ định hướng như vậy, Đảng bộ đã để ra nhữnh mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cụ thể cho từng lĩnh vực.

Đại hội đại biểu Đảng bộ ĐHTN lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ diễn ra từ ngày 13 đến 14/8, được xác định là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng. Đây cũng là dịp khẳng định quyết tâm, nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng bộ, cán bộ viên chức và người học sẽ tận dụng tốt thời cơ, vượt qua thách thức, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn Đại học thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu; xây dựng ĐHTN thành đại học trọng điểm, trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học chất lượng cao, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của vùng Trung du, Miền núi Bắc bộ và cả nước.

Nguồn: thainguyen.gov.vn

Trần Nhung