Truy cập nội dung luôn

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 25, khóa XIX, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Sáng ngày 30/9, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (BCH) lần thứ 25, khóa XIX, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Dự hội nghị có các đồng chí: Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trịnh Việt Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đại diện các Ban Đảng Trung ương; các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, bí thư các Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy, lãnh đạo một số sở, ngành liên quan.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy,
Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu khai mạc hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã cho ý kiến vào các nội dung: Báo cáo kết quả lãnh đạo thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ 9 tháng năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ quý IV năm 2020; Báo cáo tiến độ triển khai các dự án sau Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2018, tiến độ triển khai một số dự án lớn trên địa bàn tỉnh; Báo cáo kết quả thực hiện Đề án 09-ĐA/TU và Kế hoạch số 79-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện các nghị quyết số 18-NQ/TW, 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; Báo cáo công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025; Báo cáo một số hoạt động trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy quý III năm 2020.

Tại 6 tổ thảo luận, các đại biểu đã tập trung đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2020; trong đó, UBND tỉnh làm rõ việc thực hiện các chỉ tiêu như: Giải ngân vốn đầu tư công, thành lập doanh nghiệp, giá trị sản xuất công nghiệp; bổ sung giải pháp bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu giá trị sản xuất công nghiệp trong 3 tháng cuối năm; đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu sang thị trường Châu Âu; tăng cường thu ngân sách nhà nước, tăng thu tiền sử dụng đất; tăng cường giải ngân vốn đầu tư công; giải quyết vướng mắc các khu dân cư, khu đô thị góp phần tạo nguồn thu cho ngân sách; đẩy mạnh cải cách hành chính, sớm đưa Trung tâm Phục vụ hành chính công vào hoạt động… Ngoài ra, các đại biểu cũng đề nghị có tính toán chi tiết trong việc tinh giản biên chế của ngành Giáo dục, Y tế; bổ sung đánh giá kết quả từ khi thực hiện Đề án 09-ĐA/TU và Kế hoạch số 79-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đến nay.

Đồng chí Trịnh Việt Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị

Đối với Báo cáo một số hoạt động trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy quý III năm 2020 và công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, đa số đại biểu nhất trí với báo cáo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các tiểu ban. 

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Bên cạnh việc ra sức thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, tỉnh Thái Nguyên còn phải nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2020, góp phần thực hiện thắng lợi, toàn diện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, tạo tiền đề thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội cho những năm tiếp theo.

Các cấp ủy, chính quyền các cấp cần tập trung chỉ đạo thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm: Các Ban Đảng Tỉnh ủy, các tiểu ban tham mưu, giúp việc Đại hội căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực được giao, khẩn trương rà soát kỹ lưỡng các nội dung, chương trình, kịch bản, các phương án phục vụ tổ chức Đại hội; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành ở mức cao nhất các nhiệm vụ được phân công, góp phần tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX theo đúng kế hoạch đề ra.

Thường xuyên nắm bắt dư luận xã hội, tư tưởng cán bộ, đảng viên và Nhân dân; đấu tranh phản bác, ngăn chặn các thông tin, quan điểm sai trái, xấu độc, xuyên tạc, hoạt động chống phá, kích động của các thế lực phản động, thù địch; làm tốt công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội. Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát và tăng cường tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Cấp uỷ và chính quyền các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khẩn trương rà soát lại việc thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ của năm 2020, phát hiện kịp thời những chỉ tiêu còn đạt thấp, tìm rõ nguyên nhân và có giải pháp khắc phục, góp phần cùng toàn tỉnh phấn đấu thực hiện có kết quả Nghị quyết đã đề ra từ đầu năm.

Ngay sau Đại hội, cần khẩn trương hoàn thiện, ban hành Nghị quyết Đại hội, các tài liệu văn bản báo cáo Trung ương theo quy định và sớm ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội; triển khai xây dựng các văn bản phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa mới.  

Thanh Mai
thainguyen.gov.vn