Truy cập nội dung luôn

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 50, khóa XIX

21-08-2019 12:37

 

Ngày 21/8, dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên lần thứ 50, khóa XIX đã diễn ra với nhiều nội dung quan trọng. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy; đại diện các Ban Đảng Trung ương, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh và một số sở, ban, ngành liên quan.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Quốc Tỏ phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Hội nghị lần này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thảo luận, cho ý kiến vào 19 nội dung về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội. Ban Thường vụ Tỉnh ủy cơ bản thống nhất với những nội dung trình tại Hội nghị và giao các cơ quan liên quan hoàn thiện nội dung, triển khai theo đúng quy định.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Quốc Tỏ đã ghi nhận và đánh giá cao các ý kiến tại Hội nghị. Để chủ động triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 9/2019, đồng chí yêu cầu các cấp ủy Đảng trực thuộc Tỉnh ủy và các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế của từng đơn vị, địa phương được phân công phụ trách, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị:

Tập trung triển khai xây dựng các văn bản tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. Tiếp tục rà soát, kịp thời kiện toàn các chức danh thuộc diện BTV Tỉnh ủy quản lý bảo đảm đủ về số lượng, chất lượng, dân chủ, công khai, đúng quy định, gắn với việc luân chuyển, điều động, bố trí, sắp xếp cán bộ để chủ động chuẩn bị nhân sự đại hội đảng bộ nhiệm kỳ.

Hoàn thành chương trình giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TU của BTV Tỉnh ủy. Triển khai các cuộc kiểm tra, giám sát của BTV Tỉnh ủy về công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2016 – 2020. Tăng cường công tác giám sát thường xuyên trên diện rộng, nhằm sớm phát hiện ngăn ngừa những dấu hiệu vi phạm.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về biển đảo, nhất là những vấn đề liên quan đến tình hình Biển Đông. Tăng cường giám sát việc thực hiện các kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại các Hội nghị tiếp xúc, đối thoại của lãnh đạo tỉnh với cán bộ, đảng viên và nhân dân. Chủ động nắm bắt tình hình tâm tư nguyện vọng, kiến nghị của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân để tham mưu giải quyết.

Hoàn thành kiểm tra 5 năm thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TU của BTV Tỉnh ủy; tổ chức Hội nghị Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 48-NQ /TW của Bộ Chính trị; sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 46-CT/TU của BTV Tỉnh ủy. Ban hành Kế hoạch giám sát chuyên đề nợ xây dựng cơ bản; Quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy với các huyện, thành, thị ủy trong công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố các theo quy định; thực hiện nghiêm Kế hoạch 363-KH/TTCP của Thanh tra Chính phủ.

Về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại:

Tiếp tục thực hiện các giải pháp đối với các chỉ tiêu về kinh tế - xã hội năm 2019 và cả nhiệm kỳ. Tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp thu ngân sách để tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước. Khẩn trương hoàn thiện các thủ tục pháp lý đối với các dự án đã ký kết ghi nhớ, có chủ trương đầu tư, chấp thuận đầu tư; thường xuyên quan tâm chỉ đạo đối với các dự án được chọn là công trình chào mừng Đại hội Đảng các cấp. Tập trung cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo; đẩy mạnh xây dựng chính quyền điện tử, ứng dụng CNTT trong giao dịch hành chính.

Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020; kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2026. Tăng cường công tác phòng chống, dập Dịch tả lợn Châu Phi; bảo đảm tốc độ tăng trưởng của ngành nông nghiệp và hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới đã đề ra cho năm 2019. Tiếp tục thực hiện công tác quản lý nhà nước về y tế, giáo dục; chuẩn bị tốt các điều kiện về cơ sở vật chất cho các nhà trường, bậc học bước vào năm học mới. Tăng cường công quản lý nhà nước về báo chí; đảm bảo an ninh, an toàn thông tin theo quy định của pháp luật.

Chủ động nắm chắc địa bàn trọng điểm, các khu, cụm công nghiệp, nhất là các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, đảm bảo giữ vững an ninh, chính trị, an toàn xã hội; thường xuyên hoàn thiện các phương án đảm bảo an ninh, trật tự để giải quyết kịp thời các tình huống có thể xảy ra. Đẩy mạnh quan hệ hợp tác với các địa phương trong và ngoài nước. Xây dựng kế hoạch triển khai các nội dung đã ký kết ghi nhớ hợp tác giữa tỉnh Thái Nguyên và tỉnh Luông Pha Bang (Lào); chuẩn bị nội dung hợp tác và ký kết ghi nhớ với tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc) trong thời gian tới.

Nguồn: thainguyen.gov.vn

Thanh Tâm