Truy cập nội dung luôn

Kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh khóa XIII: Thảo luận tại các tổ về nội dung các báo cáo, tờ trình

 

Tiếp tục chương trình làm việc của Kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh khóa XIII, sáng nay (9/7), các đại biểu  thảo luận tại các tổ về nội dung các báo cáo, tờ trình.

Tham dự thảo luận có các đồng chí: Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, huyện thành thị trong tỉnh.

Đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Tổ thảo luận số 2

Với tinh thần trách nhiệm, dân chủ, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến vào nội dung các báo cáo, đề án, tờ trình đã được trình bày trong phiên họp ngày 8/7. Trong đó, Báo cáo, Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020 tỉnh Thái Nguyên do UBND tỉnh trình được các đại biểu tập trung quan tâm thảo luận. Đa số các đại biểu nhất trí với báo cáo của UBND tỉnh, mặc dù có nhiều khó khăn, thách thức từ những tác động tiêu cực bởi đại dịch Covid-19, nhưng dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền các cấp và cả hệ thống chính trị, 6 tháng đầu năm tỉnh đã triển khai nhiều biện pháp ứng phó phòng chống hiệu quả với đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, hỗ trợ sản xuất kinh doanh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm ổn định đời sống nhân dân. Các đại biểu cũng đề cập đến một số vấn đề cần quan tâm như: Cần có giải pháp cụ thể tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, cần linh hoạt khi thực hiện các giải pháp để đạt được mục tiêu tăng trưởng của năm; quan tâm đẩy nhanh tiến độ giải ngân các dự án; có cơ chế thúc đẩy sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là giải pháp để đẩy mạnh chăn nuôi, hạ giá thực phẩm; có giải pháp để thu hút đầu tư các doanh nghiệp FDI, đặc biệt là những dự án lớn, dự án chiến lược trên địa bàn tỉnh.

Đề nghị UBND tỉnh đánh giá khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Quyết định số 33/2017/QĐ-UBND ngày 03/11/2017 về ban hành quy định một số nội dung về quản lý, đầu tư xây dựng khu đô thị, khu dân cư trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Trong 43 dự án, có 13 dự án thuộc diện thu hồi, đề nghị tỉnh sớm có văn bản chấp thuận chủ trương để các doanh nghiệp, nhà đầu tư thực hiện đấu thầu lại; giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp trong thời gian tới.

Đề nghị tỉnh quan tâm tháo gỡ các vướng mắc khi thực thi các chính sách ưu đãi cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 như các doanh nghiệp vừa và nhỏ; đội ngũ giáo viên hợp đồng, giáo viên các trường ngoài công lập. Đề nghị tỉnh có kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo các ngân hàng thương mại cổ phần có chính sách giãn nợ cho doanh nghiệp; đồng thời tạo điều kiện cho các Doanh nghiệp được vay vốn (được thế chấp tài sản với giá trị ngang giá thị trường) để doanh nghiệp ổn định sản xuất kinh doanh.

Lĩnh vực văn hóa, xã hội, đại biểu đề nghị tỉnh quan tâm, xem xét việc đóng Bảo hiểm xã hội đối với đội ngũ giáo viên hợp đồng trên địa bàn tỉnh; bổ sung biên chế giáo viên mầm non tại các trường ở vùng sâu, vùng xa.

Để tập trung làm tốt công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp, đề nghị UBND tỉnh tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của người dân, phát hiện sớm các kiến nghị của người dân để kịp thời xử lý; tăng cường công tác đối thoại với người dân để giải quyết các vấn đề ngay tại cơ sở.

Đại biểu Vi Thị Chung, Trưởng Ban Dân tộc, HĐND tỉnh nêu ý kiến về việc giải ngân các chính sách hỗ trợ cho vùng đồng bào dân tộc

Đối với Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết về việc quy định chính sách hỗ trợ đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở xóm, tổ dân phố dôi dư trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên các đại biểu đề nghị tỉnh nghiên cứu, điều chỉnh quy định về mốc thời gian tính hỗ trợ cho phù hợp với từng đối tượng áp dụng và tình hình thực tế của địa phương để đảm bảo tính công bằng. Đối với chức danh kiêm nhiệm ở xóm, tổ dân phố, hiện nay cử tri nêu kinh phí hỗ trợ còn thấp (0,3) vì sau khi sát nhập, các xóm, tổ dân phố có số dân tăng lên, công việc nhiều hơn trước. Ngoài ra, nhiều địa phương có ý kiến về việc chi hỗ trợ theo Nghị quyết 07 của HĐND tỉnh về quy định số lượng, chức danh và mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã thông qua tại Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XIII, cụ thể: Cần hướng dẫn cách thanh quyết toán cho các khoản khoán chi trong Nghị quyết vì không thuận lợi trong triển khai hỗ trợ cho những người trực tiếp làm nhiệm vụ của xóm, tổ dân phố; các thủ tục, quy trình chi trả đang gây khó khăn cho cấp dưới.

Đồng chí Đỗ Xuân Hòa, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các ngành, các địa phương cần khai thác triệt để các kênh thông tin chính thống của địa phương để nâng cao hiệu quả công tác

Về Báo cáo, Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về thông qua kết quả giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 10 của HĐND tỉnh và các ý kiến, kiến nghị tại Nghị quyết số 70/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 về thông qua kết quả giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 9 và các ý kiến, kiến nghị tại Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 23/7/2019 của HĐND tỉnh, các đại biểu đề nghị tỉnh: Quan tâm, giải quyết dứt điểm tình trạng gây ô nhiễm môi trường nước của suối Thác Lạc (xã Cây Thị, xã Nam Hòa, thị trấn Trại Cau, huyện Đồng Hỷ) do hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản của Chi nhánh Mỏ sắt Cây Thị thuộc Công ty Cổ phần Kim Sơn; nghiên cứu có giải pháp và lộ trình thực hiện điều chỉnh quy hoạch một số dự án (Dự án Khu công nghiệp Sông Công 1, Dự án Đại học Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên, Dự án Trường Đại học Việt Bắc) cho phù hợp với thực tế hiện nay.

Về báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh. Các ý kiến tập trung vào các nội dung: Đề nghị UBND tỉnh sớm chỉ đạo Công ty TNHH MTV Thoát nước và Phát triển hạ tầng đô thị Thái Nguyên đẩy nhanh tiến độ thi công, sửa chữa để nhà máy sớm đi vào hoạt động; đề nghị tỉnh sớm có chủ trương, điều chỉnh Quyết định số 48/QĐ-UBND tỉnh ngày 20/12/2016 của UBND tỉnh về quy định tổ chức thực hiện mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên để tạo nguồn thu cho các đơn vị sự nghiệp tự chủ, có kinh phí duy trì hoạt động; đề nghị tỉnh sớm xử lý, giải quyết dứt điểm tình trạng ngập úng tại chân đường cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên, đoạn qua thành phố Sông Công và thị xã Phổ Yên.

Các đại biểu tại tổ thảo luận số 4

Về Báo cáo, Tờ trình về việc đề nghị thông qua kết quả giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 10 và các ý kiến, kiến nghị tại Nghị quyết số 70/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của HĐND tỉnh: Đại biểu đánh giá cao trách nhiệm tổng hợp của HĐND tỉnh và trách nhiệm giải quyết của UBND tỉnh và các cơ quan chuyên môn. Tuy nhiên, có nhiều ý kiến rất khó giải quyết vì liên quan đến cơ chế, chính sách, phát sinh nhiều ý kiến, vấn đề trong quá trình thực hiện nên tỷ lệ giải quyết chưa đạt cao. Trong thời gian tới, đề nghị các cấp, các ngành nâng cao trách nhiệm giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Đối với Báo cáo thẩm tra và kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2020 của Ban Dân tộc và Ban Pháp chế, HĐND tỉnh, các đại biểu để nghị UBND tỉnh tập trung các nguồn lực để thực hiện hoàn thành mục tiêu đến năm 2020 xây dựng 12 mô hình Xóm phát triển bền vững; làm rõ các tiêu chí trùng lặp giữa xóm phát triển bền vững và nông thôn mới để phân biệt nguồn hỗ trợ giữa hai chương trình. Đề nghị làm rõ nguyên nhân Viện Kiểm sát 2 cấp vẫn còn để xảy ra 02 vụ án hình sự, 01 vụ án dân sự và 01 vụ án hành chính bị Tòa án cấp phúc thẩm xét xử hủy án để giải quyết nhưng Viện kiểm sát không phát hiện vi phạm để ban hành kháng nghị.

Với chủ trương đầu tư cụm công nghiệp Hà Thượng, Đại Từ và các cụm công nghiệp khác cần lưu ý đến vấn đề môi trường trong các khu cụm công nghiệp, kiểm soát việc xử lý nước thải; xem xét bổ sung kế hoạch sử dụng đất Nhà máy may Định Hóa.

Nguồn: thainguyen.gov.vn

Tác giả: Nhóm PV