Truy cập nội dung luôn

Phiên họp thứ 46 Thường trực HĐND tỉnh: Thống nhất kế hoạch giám sát và phiên chất vấn của HĐND tỉnh

Ngày 20/5, đồng chí Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã chủ trì Phiên họp thứ 46 của Thường trực HĐND tỉnh để cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng. Dự phiên họp có các đồng chí: Nguyễn Khắc Lâm, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Trịnh Việt Hùng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Hà Thị Bích Hồng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh và các Ban HĐND tỉnh.

Đồng chí Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận phiên họp

Tại phiên họp, các đại biểu đã thảo luận, cho ý kiến vào các Dự thảo Kế hoạch: Giám sát kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 10 và các ý kiến, kiến nghị tại Nghị quyết số 70/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của HĐND tỉnh; tổ chức phiên chất vấn của Thường trực HĐND tỉnh về kết quả thực hiện các kết luận tại phiên chất vấn, phiên giải trình của HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021. Theo đó, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị giám sát trực tiếp đối với UBND tỉnh về việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 10 và các ý kiến, kiến nghị tại Nghị quyết số 70/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của HĐND tỉnh. Trước khi tổ chức hội nghị giám sát, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức khảo sát tại một số cơ quan, đơn vị, địa phương nơi cử tri có ý kiến, kiến nghị; thời gian tổ chức hội nghị là trước ngày 25/6.

Đối với việc tổ chức phiên chất vấn của Thường trực HĐND tỉnh về kết quả thực hiện các kết luận tại phiên chất vấn, phiên giải trình của HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021, thời gian dự kiến là 01 ngày, tại phiên họp của Thường trực HĐND tỉnh tháng 8/2020; nội dung thực hiện chất vấn gồm: Kết quả thực hiện các nội dung chất vấn tại các kỳ họp HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2020; kết quả thực hiện các kết luận tại phiên chất vấn, phiên giải trình của Thường trực HĐND tỉnh từ năm 2016 đến 31/12/2019

Phát biểu kết luận, đồng chí Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐNĐ tỉnh nhất trí với các kế hoạch nêu trên; đồng thời đề nghị các Ban HĐND tỉnh rà soát lại tất cả các câu hỏi chất vấn của Thường trực và đại biểu HĐND tỉnh tại tất cả các kỳ họp; thống nhất việc tổ chức các đoàn khảo sát kết quả thực hiện các kết luận tại phiên chất vấn, phiên giải trình của HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2020 do các đồng chí Thường trực HĐND tỉnh làm Trưởng Đoàn; xây dựng kế hoạch khảo sát và đối tượng khảo sát theo hướng mở; việc chất vấn và trả lời chất vấn đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật…

Nguồn: thainguyen.gov.vn

Duy Linh