Truy cập nội dung luôn

Trong 5 năm (2015-2019), toàn tỉnh có trên 140 nghìn lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội.

16-08-2019 16:21

 

Sáng ngày 16/8, dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, đã diễn ra Hội nghị Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 40 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội” với nhiều nội dung quan trọng.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Đào Minh Tú, Phó thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam;  đồng chí Trần lan Phương, Phó Tổng giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) Việt Nam; đại diện Ban Kinh tế Trung ương; các đồng chí Ủy viên  BTV Tỉnh ủy, lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; các đồng chí thành viên Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh; đại diện thường trực các Huyện ủy, Thành ủy, Thị ủy; Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội các huyện, thành, thị trong tỉnh…

Đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đề nghị các địa phương, đơn vị cần xác định việc thực hiện tín dụng chính sách xã hội là một nhiệm vụ quan trọng trong chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm

Sau gần 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TƯ của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, đến nay, hoạt động tín dụng chính sách trên địa tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực: Đã làm thay đổi căn bản nhận thức về tín dụng chính sách xã hội của các cấp ủy, chính quyền; cả hệ thống chính trị đã vào cuộc quyết liệt trong chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện tín dụng chính sách xã hội, tạo sự thống nhất, đồng thuận toàn xã hội trong thực hiện các chủ trương, chính sách, các mục tiêu của Đảng và Nhà nước về giảm nghèo, phát triển nguồn nhân lực, đảm bảo an sinh xã hội, ổn định chính trị và thúc đẩy phát triển KT-XH của địa phương. Từ năm 2015 đến nay, ngoài nguồn vốn của Trung ương, tỉnh Thái Nguyên đã chuyển 88,796 tỷ đồng nguồn ngân sách địa phương ủy thác qua NHCSXH tỉnh cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách. Trong 5 năm qua, tổng doanh số cho vay các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn đạt trên 4.300 tỷ đồng, với trên 140 nghìn lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn từ NHCSXH. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh đang thực hiện 16 chương trình tín dụng chính sách, tăng 4 chương trình tín dụng chính sách so với trước khi có Chỉ thị số 40-CT/TW, gồm: Cho vay hộ mới thoát nghèo, cho vay hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở, cho vay bảo vệ và phát triển rừng gắn với giảm nghèo nhanh và bền vững và cho vay nhà ở xã hội. Qua kiểm tra đánh giá, hầu hết các hộ vay đều đúng đối tượng và sử dụng vốn đúng mục đích, phát huy được hiệu quả, góp phần tạo công ăn việc làm, nâng cao đời sống của người dân, đảm bảo an sinh xã hội, đóng góp tích cực vào chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn….

Các đồng chí lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên trao đổi với các bà con hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh được hưởng tín dụng chính sách xã hội

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đào Minh Tú, Phó thống đốc Thường trực NHNN Việt Nam, thành viên BCĐ Trung ương sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 40 đánh giá cao vai trò và trách nhiệm của các ủy, chính quyền tỉnh Thái Nguyên trong việc chỉ đạo, triển khai hoạt động tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh suốt 5 năm qua, đã được thể hiện rất rõ với kết quả dư nợ tín dụng chính sách xã hội đến 30/6/2019 đạt 3.389.831 triệu đồng, tăng 1.272.847 triệu đồng so với năm 2014 với 118.678 khách hàng, điều đó cho thấy người nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn nhiều hơn để  phát triển sản xuất, cải thiện cuộc sống. Trong thời gian tới đề nghị tỉnh Thái Nguyên cần tiếp tục chỉ đạo, quan tâm và thực hiện mục tiêu giảm nghèo, tạo điều kiện bố trí thêm nguồn vốn bổ sung cho NHCSXH để cho vay người nghèo, tăng cường sự phối hợp giữa các cấp, các ngành và các tổ chức chính trị xã hội cùng vào cuộc trong chương trình hỗ trợ vốn vay cho người nghèo. Ngoài ra, đồng chí cũng đề nghị tỉnh Thái Nguyên quan tâm, tạo điều kiện về cơ sở vật chất cho NHCSXH tỉnh để cải tạo, bố trí trụ sở làm việc được khang trang hơn nhằm góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.  

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đánh giá cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền, sự phối hợp của Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị - xã hội các cấp, việc thực thi nhiệm vụ của Ngân hàng Chính sách xã hội trong quá trình thực hiện Chỉ thị 40 của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu, trong thời gian tới cần làm tốt một số nội dung: Tiếp tục nhận thức về vị trí và tầm quan trọng của tín dụng chính sách xã hội đối với công tác giảm nghèo; tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, vai trò quản lý nhà nước chuyên ngành, mà nòng cốt là Ngân hàng Chính sách xã hội, vai trò phối hợp hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, nhằm thực hiện có hiệu quả chính sách tín dụng xã hội trên địa bàn; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát bảo đảm nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội được sử dụng đúng đối tượng, đúng mục đích, phát huy hiệu quả. Cùng với nguồn vốn ủy thác của ngân sách nhà nước, cần mở rộng các hình thức, các kênh để huy động thêm các nguồn vốn xã hội hóa bổ sung cho tín dụng chính sách xã hội; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ cán bộ; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin gắn với cải cách thủ tục hành chính để người dân, đối tượng chính sách tiếp cận nguồn vốn được thuận lợi; các địa phương, đơn vị cần xác định việc thực hiện tín dụng chính sách xã hội là một nhiệm vụ quan trọng trong chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm; thường xuyên rà soát, đánh giá việc thực hiện các cơ chế, chính sách về tín dụng chính sách xã hội; kịp thời đề xuất, kiến nghị điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tiễn.

Đồng chí Vũ Hồng Bắc tặng Bằng Khen cho các cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng Bằng khen cho 14 tập thể và 18 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội". Tổng Giám đốc NHCSXH Việt Nam tặng Giấy khen cho 03 tập thể và 07 cá nhân đã có thành tích đóng góp trong 5 năm triển khai thực hiện chỉ thị 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội"./.

Nguồn: thainguyen.gov.vn

Thanh Tâm – Thanh Hiếu