Truy cập nội dung luôn

Danh sách số điện thoại đường dây nóng phòng chống dịch Covid-19 của đơn vị ngành Y tế Thái Nguyên

25-08-2020

Để kịp thời tiếp nhận thông tin phản ánh và hướng dẫn xử lý các tình huống liên quan đến công tác phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, Sở Y tế lập danh sách số điện thoại đường dây nóng phòng chống dịch Covid-19 Văn phòng Sở và các đơn vị trong ngành Y tế Thái Nguyên để tiếp nhận thông tin, hướng dẫn xử lý khi có tình huống xảy ra.

Thông báo công khai về việc lựa chọn đối tác liên doanh, liên kết của Bệnh viện A Thái Nguyên

23-07-2020

Bệnh viện A Thái Nguyên thông báo về việc lựa chọn đối tác liên doanh, liên kết:

Thông báo công khai về việc lựa chọn đối tác liên doanh, liên kết của Bệnh viện A Thái Nguyên

23-07-2020

Bệnh viện A Thái Nguyên thông báo về việc lựa chọn đối tác liên doanh, liên kết: