Truy cập nội dung luôn

Đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán Canh Tý năm 2020

Ngày 6/2, UBND tỉnh ban hành Công văn số 293/UBND-TH  về đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán Canh Tý năm 2020.

Chi tiết xem tại File đính kèm