Truy cập nội dung luôn

Báo cáo tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP năm 2019 của Chính phủ

Ngày 26/2, UBND tỉnh ban hành Công văn số 541/UBND-KGVX về báo cáo tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP năm 2019 của Chính phủ

Xem chi tiết file đính kèm