Truy cập nội dung luôn

Cam kết giải ngân vốn đầu tư công năm 2020

Ngày 6/8, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2976/UBND-TH về cam kết giải ngân vốn đầu tư công năm 2020.

Chi tiết xem tại File đính kèm