Truy cập nội dung luôn

Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho cơ sở tôn giáo

Ngày 25/2, UBND tỉnh ban hành Công văn số 500/UBND-CNN về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho cơ sở tôn giáo

Xem chi tiết file đính kèm