Truy cập nội dung luôn

Chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, BHTN hàng tháng trong thời gian tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19

Ngày 10/8, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3021/UBND-KGVX về chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, BHTN hàng tháng trong thời gian tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Chi tiết xem tại File đính kèm