Truy cập nội dung luôn

Cho học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh tiếp tục nghỉ học đến hết ngày 29/2/2020

Để phòng, chống dịch bệnh Covid - 19, ngày 15/2, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 932/UBND-KGVX về việc cho học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh tiếp tục nghỉ học đến hết ngày 29/2/2020. Cụ thể như sau: 

Nguồn: thainguyen.gov.vn