Truy cập nội dung luôn

Chuẩn bị các nội dung trình tại Kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh, khóa XIII

Chi tiết văn bản tại file đính kèm 

Nguồn: thainguyen.gov.vn

Phòng Biên tập - Trị sự