Truy cập nội dung luôn

Công văn chỉ đạo thực hiện Công điện của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng cháy, chữa cháy

Chi tiết mời xem tại đây:

 

Nguồn: thainguyen.gov.vn

Phòng Biên tập Trị sự