Truy cập nội dung luôn

Công văn chỉ đạo thực hiện Kết luận số 392-KL/TU ngày 28/3/2019 của Thường trực Tỉnh ủy tại Hội nghị giao ban khối Đảng tỉnh và các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy quý I năm 2019

Chi tiết mời xem tại đây:

 

Nguồn: thainguyen.gov.vn

Phòng Biên tập Trị sự