Truy cập nội dung luôn

Công văn về việc tổ chức trực và báo cáo tình hình trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 01/5

Ngày 27/4, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1551/UBND-TH về việc tổ chức trực và báo cáo tình hình trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 01/5.
Chi tiết mời xem file đính kèm.  

Nguồn: thainguyen.gov.vn
Tác giả: Phòng Biên tập - Trị sự